VAALAN VAPAA-AJAN ASUKASNEUVOSTON SÄÄNNÖT

 1. Nimi

Toimikunnan nimenä on Vaala -vapaa-ajan asukasneuvosto ja sen kotipaikka on Vaalan kunta.

 2. Jäsenet

Toimikunnan jäseniä voivat olla yli 18-vuotiaat Vaalan kunnan alueella sijaitsevan vapaa-ajan asunnon omistajat tai haltijat sekä heidän perheenjäsenensä.

Vapaa-ajan asukasneuvostossa on 12 mökkiläisjäsentä, jotka edustavat seuraavia alueita:
Oulujärven pohjoisranta, Oulujärven länsiranta, Manamansalo, Oterma, Neittävä-Pelso-Veneheitto sekä Oulujokivarsi.

Lisäksi kunnan edustajina toimikunnassa ovat kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja. Toimikunnan puheenjohtajana on valtuuston puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita tarpeen mukaan.

 3. Valintamenettely

Toimikunta valitaan siten, että lähetetään mökkikirjeen mukana vapaa-ajan asukkaille (joiden osoite on tiedossa) postimaksuvastauslomake, jolla he voivat ilmoittaa halukkuutensa tai tehdä ehdotuksensa mökkitoimikunnan jäseneksi. Kunnanhallitus valitsee vastaajien joukosta toimikunnan jäsenet ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon alueellisen edustuksen. Valittu toimikunta kokoontuu viimeistään elo-syyskuussa.

 4. Toimikausi

Toimikunta valitaan valtuustokaudeksi (4 vuotta).

 5. Tehtävät ja oikeudet

 

  • Tekee esityksiä ja aloitteita kunnan päättäviin elimiin vapaa-ajan asumiseen liittyvissä asioissa
  • Toimii linkkinä kuntalaisten, kyläläisten, kylätoimikuntien ja mökkiläisten välillä.
  • Toimii tiedon välittäjänä
  • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja saaristo-ohjelmaan ym. vapaa-ajan asumiseen liittyviin ohjelmiin ja esityksiin
  • Saa tietoa kunnan päätöksistä ja suunnitelmista, jotka liittyvät vapaa-ajan asumiseen

 

6. Kokoukset

Vapaa-ajan asukasneuvoston kokoukset pidetään neljännesvuosittain ja lisäksi puheenjohtajan toimeksiannosta tarvittaessa. Vuoden ensimmäinen kokous pidetään viimeistään toukokuussa.

 7. Kokouspalkkiot

Vapaa-ajan asukasneuvoston jäsenille maksetaan Vaalan kunnan palkkiosäännön mukainen kokouspalkkio ja Vaalan kunnan rajojen sisällä kertyneet kokousmatkakilometrit.

 8. Toimikuntaa koskevat säännökset

Toimikunta on kunnanhallituksen valitsema ja sen alainen toimikunta, jota koskevat samat säännökset kuin muitakin kunnan toimikuntia.

 9. Tiedottaminen

Vapaa Vaala -vapaa-ajan asukasneuvoston tiedottamisesta vastaavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri ottaen tiedottamisessa huomioon jäsenten näkemykset.