MÖKKILÄISDEMOKRATIAA VAALASSA

Vapaa-ajan asukkaat ovat Vaalan kunnalle merkittävä voimavara, koska Vaalassa on yli 1.800 vapaa-ajan asuntoa, joista noin 1.500 on ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa. Vaalassa vapaa-ajan asukkaat on haluttu aktiivisiksi osa-aikavaalalaisiksi perustamalla mökkiläistomikunta linkiksi kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden välille.

Vaalan kunnan mökkiläistoimikunta on toiminut vuodesta 2005. Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuodessa käsittelemään vapaa-ajan asukkaille ajankohtaisia asioita. Toimikunnan jäsenet ovat myös aktiivisesti osallistuneet Vaalan kesätapahtumiin.

Vuonna 2017 mökkiläistoimikunnan nimi muuttui mökkineuvostoksi.

Kunnanhallitus valitsi mökkineuvoston toimikaudeksi 2017-2020.

 

Logon suunnittelija: Mika Salminen

Näillä sivuilla julkaistaan vapaa-ajan asukkaita koskevia ajankohtaisia asioita.

Palautetta sivuilla olevista asioista ja esityksiä Vapaan Vaalan toiminnasta voi lähettää toimikunnan jäsenille sekä kunnan edustajille.