MÖKKILÄISDEMOKRATIAA VAALASSA

Vapaa-ajan asukkaat ovat Vaalan kunnalle merkittävä voimavara, koska Vaalassa on yli 1.800 vapaa-ajan asuntoa, joista noin 1.500 on ulkopaikkakuntalaisten omistuksessa. Vaalassa vapaa-ajan asukkaat on haluttu aktiivisiksi osa-aikavaalalaisiksi perustamalla Vapaa-ajan asukasneuvosto linkiksi kunnan ja vapaa-ajan asukkaiden välille.

Vaalan kunnan mökkiläistoimikunta on toiminut vuodesta 2005. Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuodessa käsittelemään vapaa-ajan asukkaille ajankohtaisia asioita. Vuonna 2017 nimi muutettiin mökkineuvostoksi ja 2018 Vaalan vapaa-aikaneuvostoksi. Toimikunnan jäsenet ovat myös aktiivisesti osallistuneet Vaalan kesätapahtumiin.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.2.2018 hyväksynyt uudet säännöt ja päättänyt lakkauttaa mökkineuvoston ja perustaa Vaalan vapaa-ajan asukasneuvoston, jossa on 12 jäsentä.

Kunnanhallitus nimesi vapaa-ajan asukasneuvoston jäsenet toimikaudeksi 2018-2019

Päätös tästä linkistä

 

Logon suunnittelija: Mika Salminen

Näillä sivuilla julkaistaan vapaa-ajan asukkaita koskevia ajankohtaisia asioita.

Palautetta sivuilla olevista asioista ja esityksiä Vapaan Vaalan toiminnasta voi lähettää toimikunnan jäsenille sekä kunnan edustajille.