Vaala on luomu- ja lähiruokapitäjä

Vaalassa on Kainuun luomuviljelykeskittymä. Kunnan alueella toimii 25 luomutilaa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 40 prosenttia Vaalassa tilatukea hakeneiden tilojen kokonaispinta-alasta. Kaiken kaikkiaan maatalous kehittyy Vaalassa; osa pienistä tiloista toki lopettaa, mutta myös uusia navetoita investoidaan ja sukupolvenvaihdoksia tehdään. Vaalan kunnassa toimii myös elintarvikkeita jalostavia yrityksiä, jotka hyödyntävät paikallisia raaka-aineita kuten maitoa, kalaa, marjoja ja sieniä. Vaalassa on hyvät edellytykset maataloustuotannolle ja elintarvikkeiden jatkojalostukselle.

Vaalan julkisessa ruokahuollossa käytetään mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa

Vaalan kunnan ruokahuollossa käytetään mahdollisimman paljon lähialueelta hankittuja raaka-aineita ja ruokaa. Myös Luomu-ruuan osuutta ollaan kasvattamassa.  Ruokahuollossa ei käytetä tietoisesti myöskään geenimuuntelun avulla tuotettuja elintarvikkeita. 

Ajatus lähiruuan käytöstä on kirjattu Vaalan kunnan strategiaan ja se näkyy myös käytännössä. 

Ruokalistan suunnittelulla on ensiarvoinen merkitys, joten ruokalista on kuuden viikon kiertävä lista, joka vaihtuu puolen vuoden välein. Peruna on listalla mukana joka päivä, pois lukien puuropäivät. Ruokalistalla on viikoittain Oulujärvestä pyydettyä kalaa, kokolihaa, jauhelihaa, broileria ja kasvisruokaa. Laatikko-, kastike-, pata-, mureke-, muhennos ja keittoruoka on vaihdellen. 

Ruokalistalla otetaan huomioon myös sesonkiluontoiset tuotteet, paikallisia vihanneksia, juureksia, marjoja, sieniä ja kalaa (hauki, made, muikku, särki). Tuotteiden jäljitettävyys voidaan näin toteuttaa.

Vaalan päiväkoti siirtyi syksyllä 2011 Portaat Luomuun -ohjelman ensimmäiselle portaalle. Päiväkodissa keitetään aamupuuro luomu-raaka-aineesta. Syksyllä 2012 siirryttiin Portaat Luomuun - ohjelman toiselle portaalle. Lapsille tarjotaan luomunäkkileipää.

Vaala edistää omalla toiminnallaan GMO-vapautta

MTK-Vaalan johtokunta on tehnyt Vaalan kunnanhallitukselle aloitteen, että Vaalan kunnan alueella viljellään vain GMO- vapaasti tuotettuja elintarvikkeita ja rehua.

Muuntogeenisistä kasveista vapaita alueita voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä perustettavaksi esimerkiksi tärkeiden siementuotantoalueiden yhteyteen. Lisäksi on mahdollista perustaa muitakin muuntogeenisestä viljelystä vapaita alueita vapaaehtoisiin, yksimielisiin viljelijöiden välisiin sopimuksiin nojautuen.

Vaalan kunta ei voi kieltää kunnan alueella muuntogeenisten kasvien viljelyä. Sen sijaan kunta voi suosittaa tätä ja julistautua omien peltojen ja metsiensä sekä ruokahuollon osalta GMO vapaaksi. Vaalan kunnanhallitus suosittaakin, että Vaalan kunnan alueella pyritään välttämään geenimuunnellun aineksen käyttämistä maa- ja metsätalouden tuotannossa.

 Vaalan kunta suosittaa myös Kainuun hankintarenkaan kuntia tekemään samansisältöisen päätöksen, jotta hankintarenkaan kautta hankittavat tuotteet voidaan jatkossa hankkia GMO vapaina.