Yritysneuvonta

Yrittäjänä sinulla on Vaalassa käytössäsi yhteistyötahojen neuvontapalvelut ja rahoitusmahdoillisuudet. Autamme sinua yhteistyökumppaneidemme kanssa tarvittaessa mm.

- markkinoiden kartoituksessa
- liikeidean kehittämisessä
- kannattavuuden laskennassa
- yrityksen perustamisessa
- rahoituksen hakemisessa ja
- sopivien toimitilojen löytämisessä

Tule pistäytymään tai soittele: 

Miira Raiskila, kunnanjohtaja

Vaalantie 14

91700 Vaala

Puhelin: 08 5875 6020 tai 0400 855 920

Sähköposti: miira.raiskila@vaala.fi

Marika Kumpulainen, elinvoimaluotsi

Vaalantie 14

91700 Vaala

Puhelin: 040 8685 519
Sähköposti: marika.kumpulainen@vaala.fi
 

Ilkka Pirttikoski, yritysasiamies

Oulunkaaren Kuntayhtymä
Puhelin: 08 5875 6102 tai 0440 199 598

Sähköposti: ilkka.pirttikoski@oulunkaari.com

Kainuun Etu apunasi

Tutustu erityisesti Kasvua Kainuuseen-hankkeen palveluihin

Kainuun Etu Oy:n hallinnoima Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden tavoitteena on kannustaa ja auttaa kainuulaisia mikro- ja pk-yrityksiä laajentamaan ja kehittämään toimintaansa sekä hakemaan kasvua niin Kainuussa, Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta samanaikaisesti työelämän laadun kehittämisen kanssa. Hankekokonaisuuteen kuuluvat keskeisesti sekä yritysten liiketoiminnan että johdon ja henkilöstön kehittäminen. Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden myötä tuomme yrityksille apua kasvuun, kansainvälistymiseen ja omistajanvaihdokseen sekä johdon ja henkilöstön kehittämiseen. Hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki kainuulaiset kasvuhaluiset yritykset toimialasta riippumatta.

Myös hankkeen koulutuksiin kannttaa osallistua. Pääset tutustumaan niihin tästä.

Alloittavien yrittäjien palveluita tarjoaa myös Kainuun Edun hallinnoima

BOOSTERI-POLKU YRITTÄJÄKSI -HANKE

Hankkeella vauhditetaan uusien yritysten perustamista Kainuuseen, kannustetaan paikallisia toimijoita yrittäjyyteen,välitetään yrityksen perustamiseen liittyvää tietoa potentiaalisille kohderyhmille. Hankkeen tehtäviin kuuluu tunnistaa mahdolliset kasvuyrittäjät jo perustamisvaiheessa. Polku yrittäjäksi -hankkeessa neuvottavat yritykset siirtyvät aloitusvaiheen jälkeen luontevasti kasvun, kansainvälistymisen ja valmennuksen toimenpiteisiin ja täydentää tältä osin Kasvua Kainuuseen hanketta. Hanke on toimialariippumaton ja koko Kainuuta koskeva. Hankkeen palvelut ovat aloittaville yrittäjille maksuttomia.

Yhteystiedot

Asko Suutari, Projektipäällikkö
Puhelin: +358 (044) 551 3854
E-mail: asko.suutari@kainuunetu.fi

Annukka Koskelo, Palveluassistentti

 

Puhelin: +358 (044) 551 4623

 

 

E-mail: annukka.koskelo@kainuunetu.fi

Aluekehittäminen - Humanpolis Oy

Rokua Geoparkia hallinnoi ja sen kehittämisestä vastaa Humanpolis Oy. Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama alueellinen, voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö. Sen tarkoituksena on toimia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeinotoiminnan edistäjänä ja kehittäjänä toimialansa puitteissa sekä edistää toimialansa puitteissa alueen kuntien (Muhos, Utajärvi ja Vaala), muiden julkisyhteisöjen ja elinkeinoelämän keskinäistä yhteistoimintaa.

Humanpolis Oy:n toimialoihin kuuluu mm. alueen matkailun, elinkeinoelämän, kulttuuritoiminnan ja ympäristön kehittämiseen liittyviä tehtäviä, projektikonsultointia ja toimialoihin liittyvää koulutustoimintaa. Suuri osa Humanpolis Oy:n toiminnasta tapahtuu kehittämishankkeiden muodossa; Humanpolis Oy vastaa useiden alueellisten ja maakunnallisten hankkeiden suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. 

Henkilöstö:

Vesa Krökki
Rokua Geopark, toimitusjohtaja 
gsm: +358 50 550 8513
vesa.krokki(at)humanpolis.fi
 
Mikko Kiuttu
projektipäällikkö Rokua Geopark ympäristökasvatushanke
gsm: +358 401 727 513
mikko.kiuttu(at)humanpolis.fi

Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa on 56 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. 

Leader-rahoitus

Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Vaalan kunta rahoittaa Leader-toimintaa 45 000 euroa joka vuosi. Mitä enemmän kunnan alueella on hankkeita, sitä suurempi osuus tuosta rahoituksesta koituu vaalalaisten hyväksi.

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90% kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmistä.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, yritykset (alle 10 htv), kunnat ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee osua paikallisen kehittämisohjelman raameihin. Kilpailutilanteen vuoksi tuettavien toimialojen ulkopuolelle jäävät vähittäiskauppa, koneurakointi ja liikennöinti.

EU:n ja valtion ohella kunnat ovat Leaderin tärkeitä rahoittajia. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat aina moninkertaisina takaisin. Hyöty on sitä suurempi, mitä innokkaammin kuntalaiset Leader-hankkeita toteuttavat.

Näin se toimii. Kun suunnittelet hanketta, ota aina yhteyttä Oulujärvi Leaderin toimistoon. Varmistetaan yhdessä ideasi soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja käydään läpi tarvittavat lisätiedot. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla alueen yhdistykset, julkisoikeudelliset yhteisöt, säätiöt ja alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja Leader-ryhmän hallituksessa tehtävälle päätökselle ja jatkossa hankesuunnitelma luo raamit toiminnallesi. Siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

Hankesuunnitelman sisältöedellytyksiä voit kerrata mm. Hanketoimijan käsikirjaa lukemalla. Hankehakijoita avustetaan Leader-ryhmässä hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka.

Hanke voidaan aloittaa, kun hankehakemus on vireillä eli Leader-ryhmä (tai ELY-keskus) on vastaanottanut sen. Leader-ryhmän hallitus arvioi hankkeen tarkoituksenmukaisuuden oman ohjelmansa ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Päätös perusteluineen lähetetään paikalliseen ELY-keskukseen, joka voi poiketa Leader-hallituksen päätöksestä vain, jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen.Suositeltavaa on odottaa ELY-keskuksen tekemää päätöstä tuen myöntämisestä – muuten toimit omalla riskilläsi.

Hanke- eli tukipäätöksen saat ELY-keskukselta kirjallisena postitse. Älä suoraan arkistoi sitä vaan lue ja ymmärrä, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta. Tukipäätösasiakirjat voit käydä läpi Leader-työntekijän kanssa.

Hanketta toteuttaessasi saat tarvittaessa ohjausta mm. maksatushakemuksen tekoon.

Varaudu tarkkaan kirjanpitoon: tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. tulee olla kunnossa. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot

Oulujärvi LEADER
Kalliokatu 4 (matala siipi, johon käynti sisäpihalta))
87100 KAJAANI

Toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen
pirjo.oikarinen (at) oulujarvileader.fi
Puh. 040 5280 483

Hankeneuvoja Päivi Koivula
paivi.koivula (at) oulujarvileader.fi 
Puh. 040 5632 085

ELY-keskusten uudet palvelut, jotka tarjoavat Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Analyysi

(liiketoiminnan nykytila ja kehittämissuunnitelma)

Konsultointi

(kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö, innovaatioiden kaupallistaminen)

Koulutus

(kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen)

http://yritystenkehittamispalvelut.fi/