Elinkeinohankkeet

Vaalan kunta on mukana sekä Kainuun että Pohjois-Pohjanmaan maakunnan elinkeinojen kehitystyössä. Vaalan yrityksillä on käytettävissään molempien maakuntien elinkeinohankkeiden kautta saatavat koulutukset ja asiantuntijapalvelut.

KAINUUN ELINKEINOHANKKEET

Kainuun Etu Oy kehittää Kainuun kärkitoimialoiksi valittuja elinkeinoaloja erilaisten EU- rahoitteisten hankkeiden avulla. Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista löydät tietoa Kainuun Edun kotisivuilta. Vaalan kunta osallistuu Kainuun Edun rahoittamiseen 33 000 euroa/vuosi. Kaikki hankkeet ovat tarkoittu yritysten hyödynnettäväksi.

Kasvua Kainuuseen                                                  

-Tule mukaan toteuttamaan se meidän kanssamme.

Kainuun Etu Oy toteuttaa Kasvua Kainuuseen –hankekokonaisuuden, joka muodostuu kahdesta hankkeesta. Mukaan otetaan 75 yritystä/vuosi.

YHTEYSTIEDOT:

Matti Luukkonen
hankejohtaja 
Mobile: +358 (0)44 551 4561
matti.luukkonen @ kainuunetu.fi

Katri Roininen
palveluassistentti
Mobile: +358 (0)44 551 4640
katri.roininen @ kainuunetu.fi

Kasvu, Kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos:

Heikki Rusanen
kasvu ja kansainvälistyminen
projektikoordinaattori
Mobile: +358 (0)44 551 2920
heikki.rusanen @ kainuunetu.fi

Asko Suutari
omistajanvaihdos
projektikoordinaattori
Mobile: +358 (0)44 551 3854
asko.suutari @ kainuunetu.fi

Johdon ja henkilöstön kehittäminen:

Ari Kainulainen
projektipäällikkö
Mobile: +358 (0)44 551 4565
ari.kainulainen @ kainuunetu.fi

Pia Haapalainen
projektikoordinaattori
Mobile: +358 (0)44 551 4641
pia.haapalainen @ kainuunetu.fi