Työ ja elinkeinot Vaalassa

Vaala muodostaa oman työssäkäyntialueensa, sillä kuntamme työpaikkaomavaraisuus on 90 %. Oman kunnan ulkopuolella työssäkäyvistä pääosa kulkee työssä muissa Oulujokilaakson kunnissa Utajärvellä ja Muhoksella. Vaalalaisten elinkeinoista palvelujen osuus on yli 66 %, teollisuuden ja rakentamisen osuus noin 17 % sekä maa- ja metsätalouden osuus myös noin 17 %.

Palveluissa matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden tarvitsemat kaupalliset palvelut työllistävät merkittävästi. Niiden ansiosta Vaalan palveluvarustus on keskimääräistä monipuolisempi. Matkailuelinkeinon kehittämistä tukevat Vaalan keskeisten alueiden kuuluminen Rokua Geoparkin alueeseen ja Tervan Tie- matkailutie, joka kulkee kunnan halki.

Vaalan länsiosassa Veneheiton, Suutarinkylän ja Pelson alueilla on Kainuun tihein maitotilakeskittymä. Useat alueen noin sadasta tilasta ovat erikoistuneet luomumaidon tuotantoon. Vaalassa tuotettua maitoa, Oulujärvestä pyydettyä kalaa ja metsistä poimittuja sieniä jalostetaan lopputuotteiksi saakka omassa kunnassa.

Suurimmat teollisuusyritykset ovat VB- Betoni Oy, joka valmistaa julkisivuelementtejä asuin- ja liikerakennuksiin, Vaalan Juustola Oy, joka jalostaa paikallista maitoa leipä- ja savujuustoiksi sekä teräsrakentamiseen, koneiden valmistukseen ja niiden huoltoon erikoistunut Hitsacon Oy.

Vaalassa tuotetaan uusieutuvaa sähköenergiaa moninkertaisesti kunnan alueella kulutettavan sähkön määrään verrattuna. Sähkön tuotannosta vastaavat Fortum Oyj:n omistamat Jylhämän ja Nuojuan vesivoimalaitokset.

Vaalan kunnan elinkeinopolitiikan tavoitteena on lisätä kuntalaisten työllisyyttä ja hyvinvointia kehittämällä yritysten toimintaympäristöä, järjestämällä neuvonta- ja kehittämispalveluja ja vuokraamalla toimitiloja yrityksille.