Vaalan tuulivoimayleiskaava 2030

Vaalan tuulivoimakaavakonsultti Ramboll Finland Oy on laatinut luonnoksen koko Vaalan kuntaa koskevaksi tuulivoimayleiskaavaksi.
Luonnoksen laatimisen yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja mm. voimalaloiden suojaetäisyyksien ja rakennusalueiden osalta.

Vaalan kunnan alueelle laadittavassa tuulivoimayleiskaavassa osoitetaan paikallisesti tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet.
Vaalan tuulivoimayleiskaava on oikeusvaikutteinen strategisen tason kaava, jolla ei pyritä suoraan ohjaamaan tuulivoimaloiden rakentamista, vaan ohjausvaikutus koskee tuulivoimapuistojen alueellista sijoittumista. Vaalan tuulivoimayleiskaava ei siis ole MRL 77a §:n mukainen yleiskaava, jota voisi käyttää tuulivoimaloiden rakentamista koskevien rakennuslupien myöntämisen perusteena

FAKTA

 • 3.11.2014 Ympäristölautakunta
 • 4.11.2014 Kunnanhallitus
 • 10.11.-10.12.2014 Valmisteluaineiston kuuleminen
 • 17.3.2016 Ympäristölautakunta
 • 11.4.2017 Kunnanhallitus
 • 27.4.2017 Ympäristölautakunta
 • 2.5.2017 Kunnanhallitus
 • 5.5.-5.6.2017 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 30.5.2017 Yleisötilaisuus
 • 15.5.2018 Kunnanhallitus
 • 5.6.-3.8.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 14.6.2018 Yleisötilaisuus
 • 5.2.2019 Elinvoimalautakunta
 • 12.2.2019 Kunnanhallitus esittää valtuustolle kaavan hyväksymistä. Katso pöytäkirja tästä.
 • 28.2.2019 Kunnanvaltuusto, kaava hyväksytty. Katso pöytäkirja tästä.

Lisätietoja:

Ramboll Finland Oy, Merja Isteri, arkkitehti SAFA, YKS 285, Puh. 020 755 611 (vaihde), merja.isteri@ramboll.fi