Etsivä nuorisotyö ja nuorten starttipaja Amppari

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa 15 - 29 -vuotiaita vaalalaisia nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea, ja ohjata heidät elämäntilannettaan vastaavien palveluiden piiriin.

Etsivä nuorisotyöntekijä

  1.  on läsnä nuorten arjessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin
  2.  etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut
  3.  tarjoaa nuorelle tukea, jos nuori sitä itse haluaa

Vaalan kunnan etsivä nuorisotyöntekijän työpiste on Elinkeino- ja vapaa-aikatoimistossa, os. Teollisuustie 2.

Postiosoite: Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala

Etsivä nuorisotyöntekijä Tiina Vaattovaara
sähköposti tiina.vaattovaara(at)vaala.fi
Puhelin 0400 855949

Etsivän nuorisotyön yhteyshenkilö (toimeenpanosta vastaava viranhaltija):
hyvinvointijohtaja Pirjo Nikula
sähköposti pirjo.nikula(at)vaala.fi
Puh. 0400 855 925

Nuorten työpaja Amppari

Varsinainen kohderyhmä ovat 15–24 vuotiaat, vailla ammatillista koulutusta tai opiskelupaikkaa olevat nuoret, jotka tarvitsevat työllistämis- ja ohjauspalveluja. Kohderyhmänä ovat myös 25–28 -vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat työttöminä ja/tai vailla opiskelupaikkaa.

Matalan kynnyksen työpajatoiminta parantaa pajatoimintaan osallistuvan nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi työpajatoiminta parantaa nuoren elämänhallintataitoja yksilöllisesti sovitun määräajan puitteissa. Nuori tekee työpajalla työtä omien edellytystensä mukaan tavoitteena työvalmiuksiensa ja elämänhallintataitojensa paraneminen.

Työpaja on ponnahduslauta tulevaan elämään ja sillä ehkäistään osaltaan nuorten syrjäytymistä. Työpajatoiminta ohjaa pajalaista työn avulla hyödyntäen yksilö- että ryhmäohjausta. Työpajajakso on nuorelle siirtymävaihe koulutukseen tai työelämään. Työpajalla toteutuvat koulutukset mahdollistavat nuorten elämäntaitojen ja sosiaalisen vahvistumisen tukemista.     

Nuorten työpajatoiminta tarjoaa nuorelle tukevan kokonaisuuden, jolla on jatkumo myös työpajajakson jälkeen. Ne nuoret, jotka tarvitsevat sparrausta elämänhallintaan ja taloudenpitoon saavat Ampparin kautta ohjausta. Ampparin yhdistyvät perinteisen työpajan ja seinättömän pajan ajatus, sillä Ampparin kautta on mahdollisuus hakeutua kunnan valmennuspaja Lokkiin, jossa heidän kanssaan työskentelevät osaavat valmentajat.

Nuoren aloittaessa Ampparilla, laatii hän yhdessä yksilövalmentajan kanssa oman henkilökohtaisen suunnitelman työpajajaksolle, käytössä yksilövalmennuspäiväkirja. Suunnitelmassa lähdetään nuoren sen hetkisestä elämäntilanteesta. Sen perusteella määritellään yhdessä tavoitteet ja tehtävät jakson ajalle. Nuorten työpajatoiminta tekee yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. Lisäksi pajajaksolla tehdään valmennus suunnitelma yhdessä työvalmentajien kanssa, jossa yksilöidään nuoren tavoitteet työpajajaksolle.

Nuorten työpajalla käytetään omaa v. 2014 käyttöön otettua ”Ehkäisevä päihde- ja huumetyöohjelmaa”.

Ota yhteyttä:

Markku Hannukainen
Yksilövalmentaja
Puh. 0400 855982
Sähköposti: markku.hannukainen(at)vaala.fi