Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvosto on itsenäinen toimielin, joka tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa kunnan eri hallintokunnille. Kahdella nuorisoneuvoston jäsenellä on puheoikeus Vaalan kunnanvaltuustossa nuoria koskevissa asioissa. Jäsenmäärä on enintään 10 henkeä ja toimiaika on kaksi vuotta. Kuusi jäsentä valitaan vaaleilla sekä oppilaskunnista ja vapaa-aikatoimen järjestöistä kutsutaan yhteensä neljä jäsentä. Kokouksiin osallistuu vapaa-aikasihteeri läsnäolo- ja puheoikeudella. Lisäksi Kummivaltuutettu kutsutaan kokouksiin neuvomaan nuorisovaltuutettuja silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi. Kummivaltuutettuna toimii Esa Karjalainen.

Toimintasääntö

Nuorisoneuvoston jäsenet 2018

Iida Koukkari, pj

Taavi Karhu, vpj

Nelli Karhu

Anni Katajikko

Liisa Seppänen

Martta Linna  

 

Neuvoston kokouksissa ovat mukana myös Vaalan seurakunnan ja Vaalan 4H -yhdistyksen edustajat.

 

Nuorisoneuvostolle voit jättää toiveita, mielipiteitä ja ehdotuksia nuorten elinolojen ja harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi sekä nuorisotoiminnan kehittämiseksi myös Facebookin kautta (Vaalan vapaa-aikatoimi ja Amppari)