NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 2018

Nuorille on tarjolla yhteensä noin 50 kesätyöpaikkaa harjoittelijana kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän yksiköissä. Lisäksi kunta tukee 20-25 nuoren työllistymistä Kesäsetelillä yrityksiin, yhteisöihin ja kotitalouksiin tai oman 4H-yrityksen perustamiseen. ”Tutustu työelämään ja tienaa” –koululaisten kesäharjoitteluohjelman mukainen Vaalan kunnan kesätyöllistäminen koskee Vaalassa kirjoilla olevia, vuosina 2000-2003 syntyneitä eli 8 ja 9 lk:n päättäviä sekä toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijoita. Kesätyöllistäminen ei koske ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeutettuja. Vaalan kunta palkkaa nuoria omiin tehtäviinsä ja myöntää kesätyöseteleitä, jolla voi työllistyä yritykseen tai perustaa oman 4H-yrityksen. Kesätöitä tai tukea myönnetään yksi kahden viikon jakso/nuori tai yksi seteli/nuori. Nuorelle myönnetään joko kesätyöseteli tai kahden viikon kesätyöjakso kunnan palveluksessa.

Kunnan kesätyöllistämisen käytännön järjestelyistä ja palkan maksamisesta vastaa Vaalan 4H-yhdistys.

VAALAN KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT

Kukin työntekijä palkataan yhdelle 2 viikon työllistämisjaksolle, työaika on 6 h/päivä ja palkka 335 €/jakso ja 18 vuotta täyttäneille 350 €/jakso.

Kunnan palveluksessa nuori voi työllistyä erilaisiin tehtäviin mm. matkailun, vanhustyön, lastenhoidon ja nuorisotyön sekä ympäristönhoidon tehtävissä. Eri työtehtävistä on kuvaukset löytyvät seuraavasta linkistä: Kesätöiden kuvaukset 2018 (pdf).

Kunnan työpaikkoihin haetaan ensisijaisesti sähköisesti KuntaRekry -palvelusta (työavain 175952)

Rekisteröidy hakijaksi ja täytä hakemus tästä.

Poikkeustapauksessa myös lomakkeella (Hakemus2018). Lomakkeita saa myös koululta, Ampparilta ja kunnantalon neuvonnasta. Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät aiemmin ole olleet kunnan kesätöissä. Hakemukset kunnan kesätöihin on jätettävä viimeistään 30.4.2018 kunnanvirastoon, os. Vaalantie 14, 91700 Vaala. Työntekijävalinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti viikolla 20. Lisätietoja sekä apua työhakemuksen täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä vapaa-aikaohjaaja Jenna Leinoselta 0400 855 926.

KESÄTYÖSETELIT VAALALAISILLE NUORILLE

Nuori voi hakea töihin myös yrityksiin, yhteisöihin ja yksityistalouksiin, jolloin nuori voi saada kunnalta 270 euron kesätyösetelin, jonka  työnantaja laskuttaa kunnalta työsuhteen päätyttyä.

Työjakson on kestettävä vähintään 60 tuntia / 2 viikkoa. Työjakso voi olla myös pidempi, kunhan tunnit täyttyvät (esim. ruohonleikkuu koko kesän ajalta). Nuori voidaan työllistää kesätyösetelillä myös vanhempiensa omistamaan yritykseen tai omaan kotiin (vakuutukset ja muut työnantajavelvoitteet on hoidettava). Kesäsetelin voi käyttää myös Vaalan ulkopuolella. Jos saat kunnan kesätyöpaikan, et voi käyttää yrityksiin tarkoitettua kesätyöseteliä.

Nuorelle myönnetään joko kesätyöseteli tai kahden viikon kesätyöjakso kunnan palveluksessa.

Kesätyösetelihakemuksen voi noutaa vapaa-aikatoimistosta (Teollisuustie 2, toimistorakennus) ja se on palautettava viimeistään 15.5. toimiston aukioloaikoina tai postitse Vaalan kuntaan. Seteleitä rajoitettu määrä ja niitä annetaan enintään 2 kpl/yritys.

Tarkemmat ehdot kesätyösetelin käytöstä tästä

4H-YRITYSSETELI

Nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä perustamalla oma 4H-yritys kesän ajaksi. Kesäyritystuen voi hakea vaalalainen em. ikäinen nuori, joka perustaa 4H-yrityksen yksin tai yhdessä toisten nuorten kanssa. Nuoren tulee olla 4H-yhdistyksen jäsen (jäsenmaksu on 35€/hlö tai 70€/perhe).

Kesäyritystuen arvo on 300 €. Yritystuki on henkilökohtainen eli useamman nuoren kesäyrityksessä tuki maksetaan kaikille yrityksessä työskenteleville nuorille. Kesäyritystuki voidaan myöntää, vaikka yritystoiminta alkaisi ennen kesää ja jatkuisi kesän jälkeen. Tuki maksetaan 2 erässä seuraavasti:

    1. erä kesäyritystuesta (150 €) maksetaan kun nuori on toukokuun 2018 loppuun mennessä:

  • suorittanut 4H-yrittäjäkurssin/käynyt läpi vastaavat tiedot 4H:n toiminnanjohtajan kanssa.
  • toimittanut 4H-yhdistykseen yrityksen aloittamisasiakirjat. Aloittamisasiakirjoihin kuuluu yrityksen perustamisilmoitus kaikilta yrityksen osallisilta, yksi yhteinen yritysohjaajan sopimus sekä yrityksen liiketoimintasuunnitelma.
  1. erä kesäyritystuesta (150 €) maksetaan, kun nuori on toimittanut talousraportin sisältämän yritysraportin yrityksen toiminnasta kesän aikana syyskuun 2018 loppuun mennessä 4H-yhdistykseen. Tuki maksetaan mikäli myynti on ollut väh. 50 € ja työaika väh. 60 h.

Mikäli olet kiinnostunut 4H-yrittäjyydestä ja kesäyritystuesta, ole yhteydessä Vaalan 4H:n vs. toiminnanjohtajaan Elina Kaisanlahteen p. 040 725 2946 tai vaala@4h.fi.

Kesätyöseteliprosessi (tarkemmat ohjeet lomakkeessa):

Nuori hankkii itselleen kesätyöpaikan esim. yksityiseltä työnantajalta. Työsuhteen kesto on vähintään 2 viikkoa ja työaika 6h/pvä ja 30h/viikko/seteli. Työaika voi olla myös lyhyempi/pv ja ajanjakso pidempi, kunhan 60 tuntia täyttyy.

Nuori täyttää yhdessä työnantajan kanssa kesätyösetelihakemuksen ja palauttaa sen mahdollisimman pian kuntaan. Toinen kappale jää työnantajalle.

Työnantaja tekee nuoren kanssa työsopimuksen ja maksaa nuorelle palkan oman alan työehtosopimuksen mukaisesti, mutta vähintään 270 euroa sekä asianmukaiset sivukulut.

Työnantaja tekee maksatushakemuksen kuntaan, ja liittää mukaan kuitin palkanmaksusta sekä työnantajasuorituksista. Kaikki kesätyösetelit on haettava maksuun 30.11.2018 mennessä.

Kunta maksaa työnantajalle 270 euroa n. kuukauden kuluessa setelin toimittamisesta.

Vaalan kunnan kesätyösetelin maksatushakemuksen voi ladata tästä.

Lisätietoja työpaikoista ja kesätyöseteleistä sekä apua työhakemuksen täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä vapaa-aikaohjaaja Jenna Leinoselta 0400 855 926 tai vapaa-aikajohtaja Sinikka Rantalankilalta 0400 855925.