NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 2016

Vaalan kunnan kesätyöllistäminen koskee Vaalassa kirjoilla olevia, vuosina 2000-1998 syntyneitä eli 9 lk:n päättäneitä sekä toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijoita. Vaalan kunta palkkaa nuoria omiin tehtäviinsä ja myöntää kesätyöseteleitä. Kunnan kesätöitä tai tukea kunnan kesätyösetelin muodossa myönnetään yksi kahden viikon jakso/nuori tai yksi seteli/nuori.

VAALAN KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT

Kukin työntekijä palkataan yhdelle 2 viikon työllistämisjaksolle, työaika on 6 h/päivä ja palkka 270 €/jakso ja 18 vuotta täyttäneille 300 €/jakso.

Kunnan palveluksessa nuori voi työllistyä erilaisiin tehtäviin mm. matkailun, vanhustyön, lastenhoidon ja nuorisotyön sekä ympäristönhoidon tehtävissä. Eri työtehtävistä on kuvaukset löytyvät seuraavasta linkistä: Kesätöiden kuvaukset 2016 (pdf).

Kunnan työpaikkoihin haetaan lomakkeella (Hakemus2016). Lomakkeita saa myös koululta, Ampparilta ja kunnantalon neuvonnasta. Etusijalla ovat nuoret, jotka eivät aiemmin ole olleet kunnan kesätöissä. Hakemukset kunnan kesätöihin on jätettävä viimeistään 30.4.2016 kunnanvirastoon, os. Vaalantie 14, 91700 Vaala. Työntekijävalinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti viikolla 20. Lisätietoja sekä apua työhakemuksen täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä vapaa-aikaohjaaja Jenna Leinoselta 0400 855 926.

KESÄTYÖSETELIT VAALALAISILLE NUORILLE

Nuori voi hakea töihin myös yrityksiin, yhteisöihin ja yksityistalouksiin, jolloin nuori voi saada kunnalta 270 euron kesätyösetelin, jonka  työnantaja laskuttaa kunnalta työsuhteen päätyttyä.

Työjakson on kestettävä vähintään 60 tuntia / 2 viikkoa. Työjakso voi olla myös pidempi, kunhan tunnit täyttyvät (esim. ruohonleikkuu koko kesän ajalta). Nuori voidaan työllistää kesätyösetelillä myös vanhempiensa omistamaan yritykseen tai omaan kotiin (vakuutukset ja muut työnantajavelvoitteet on hoidettava). Kesäsetelin voi käyttää myös Vaalan ulkopuolella. Jos saat kunnan kesätyöpaikan, et voi käyttää yrityksiin tarkoitettua kesätyöseteliä.

Nuorelle myönnetään joko kesätyöseteli tai kahden viikon kesätyöjakso kunnan palveluksessa.

Kesätyösetelin voi noutaa Vaalan 4H-toimistolta (Teollisuustie 2, toimistorakennus) 2.-31.5. toimiston aukioloaikoina. Seteleitä rajoitettu määrä ja niitä annetaan enintään 2 kpl/yritys.

Kunnan kesätyöllistämisen käytännön järjestelyistä ja palkan maksamisesta vastaa Vaalan 4H-yhdistys.

Kesätyöseteliprosessi:

Nuori hankkii itselleen kesätyöpaikan esim. yksityiseltä työnantajalta. Työsuhteen kesto on vähintään 2 viikkoa ja työaika 6h/pvä ja 30h/viikko/seteli. Työaika voi olla myös lyhyempi/pv ja ajanjakso pidempi, kunhan 60 tuntia täyttyy.

2. - 31.5. välisenä aikana nuori voi hakea Vaalan 4H:n toimistosta (Teollisuustie 2, toimistorakennus) kesätyösetelin ja esittää tarvittaessa opiskelutodistuksen.

Nuori antaa kesätyösetelin työnantajalleen työn alkaessa. Työnantaja tekee nuoren kanssa työsopimuksen ja maksaa nuorelle palkan oman alan työehtosopimuksen mukaisesti, mutta vähintään 270 euroa sekä asianmukaiset sivukulut.

Työnantaja palauttaa kesätyösetelin ja maksatushakemuksen kuntaan, ja liittää mukaan kuitin palkanmaksusta sekä työnantajasuorituksista. Kaikki kesätyösetelit on haettava maksuun 30.11.2016 mennessä.

Kunta maksaa työnantajalle 270 euroa n. kuukauden kuluessa setelin toimittamisesta.

Vaalan kunnan kesätyösetelin maksatushakemuksen voi ladata tästä.

Lisätietoja työpaikoista ja kesätyöseteleistä sekä apua työhakemuksen täyttämiseen voi tarvittaessa kysyä vapaa-aikaohjaaja Jenna Leinoselta 0400 855 926 tai vapaa-aikajohtaja Sinikka Rantalankilalta 0400 855925.

Yritysten kesäseteleiden nouto 4H-toimistosta, puh. 040 7252946