Järjestöjen yleis- ja kohdeavustukset

Hakuaika 15.3.2016 mennessä.

1. VUOSIAVUSTUS (= yleisavustus) Hakulomake (rtf)

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt

Avustus on tarkoitettu järjestön varsinaiseen toimintaan. Avustusta voidaan "korvamerkitä" käytettäväksi esim. ohjaajapalkkioihin, koulutukseen, kalustohankintoihin. Uusi sivistyslautakunta jakaa avustukset helmikuussa.

Muut järjestöt (kyläyhdistykset, eläkeläis- ja erityisjärjestöt)

Avustukset on tarkoitettu järjestön perustoiminnan tukemiseen. Kiinteistöavustuksista päätetään erikseen. Uusi kunnanhallitus jakaa avustukset.

2. KOHDEAVUSTUS / TOIMINTATUKI Hakulomake (rtf)

Myönnetään viranhaltijapäätöksillä järjestön (myös muille kuin jäsenilleen) suunnattujen kilpailujen tai yleisötilaisuuksien (liikunta-, kulttuuri-, kylätapahtumat yms.) tukemiseen. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta, kuitenkin mielellään vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Myönnetyn kohdeavustuksen maksatusta tulee hakea kuukauden kuluessa tapahtuman tms. toteutumisesta oheisella lomakkeella (maksatushakemus)

Vuosi- ja kohdeavustuslomakkeita saa kunnanviraston keskustoimistosta, vapaa-aikatoimistosta ja kirjastosta sekä kunnan kotisivulta www.vaala/Vapaa-ajan palvelut. Lisätietoja antaa Sinikka Rantalankila, 0400-855925. Lomakkeet on toimitettava allekirjoitettuna osoitteella, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala.

Kaikkien vuosiavustusta hakevien järjestöjen on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Edellä mainitut asiakirjat on jätettävä 30.3.2016 mennessä.

Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut em. asiakirjat