JÄRJESTÖAVUSTUKSET

Vaalan kunnan toiminta- ja kohdeavustukset vuodelle 2018 haettavana 18.5. klo 16 mennessä! Kunta myöntää harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia yleishyödyllisten järjestöjen tai yhteisöjen järjestämään, kuntalaisten hyvinvointia tai kunnan elinvoimaa lisäävään toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään Vaalan kuntastrategian 2030 sekä hyvinvointisuunnitelman 2018 mukaiseen toimintaan. Kohdeavustuksia voidaan myöntää tapauskohtaisesti ympäri vuoden jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Kohdeavustuksella tuetaan tapahtumia, joilla edistetään kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyvinvointia tai ne ovat matkailullisesti merkittäviä.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 16.4.2018 hyväksynyt järjestöavustuskriteerit

Järjestöavustuskriteerit -linkkiä klikkaamalla avautuu hyvinvointilautakunnan päätös! Päätökseen on kirjattuna myös avustuksen myöntämisen ehdot sekä oikaisuvaatimusohjeet! LUE ne läpi ennen avustushakemuksen täyttämistä!

Hakemukset liitteineen on toimitettava allekirjoitettuna osoitteella, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostilla jenna.leinonen(at)vaala.fi, otsikoksi AVUSTUSHAKEMUS

Kaikkien avustusta hakevien järjestöjen on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
- toimintakertomus, tilinpäätös, tase ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017
- selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä

Toiminta- ja kohdeavustushakemus (tulostettava pdf-versio) ja toiminta- ja kohdeavustushakemus (täytettävä ja tulostettava excel -lomake). Kaksi tiedostomuotoa, valitse itsellesi sopivin tapa täyttää lomake!