Liikunta lisää toimintakykyä ja tuo hyvinvointia

Vaalan kunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä sekä fyysistä aktiivisuutta tukemalla liikunnan harrastusta sekä vahvistamalla elinvoimaista kansalaistoimintaa paikallistasolla.

Pienessä kunnassa yritysten tarjoamia liikuntamahdollisuuksia on vähän ja siksi kunnan ylläpitämät liikuntapaikat sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa järjestettävät liikuntatapahtumat ja -ryhmät ovat todella tärkeitä. Myös kansalaisopistolla on tärkeä rooli kuntalaistemme liikuttajana.

Kunta tukee kuntalaisten liikkumista kehittämällä paikallista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, avustamalla kansalaistoimintaa ja tarjoamalla liikuntapaikkoja.

Vastuuhenkilö

:

 

Vapaa-aikaohjaaja Jenna Leinonen