Omatoimikirjasto

Vaalan kirjasto toimii osittain omatoimikirjastona. Omatoimiaikana asiakkaat voivat käydä kirjastossa myös tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla sekä siihen liitetyllä verkkokirjaston PIN-koodilla. PIN-koodin saa mistä tahansa OUTI-kirjastosta. Omatoimiaikana kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla.

Omatoimiaikana asiakas hoitaa lainauksen ja palautuksen automaatilla. Varaukset voi noutaa varaushyllystä. Kirjaston kokoelma, lehtilukusali, asiakastietokoneet, langaton verkko ja e-aineistot ovat asiakkaiden käytettävissä. Sen sijaan kopioiminen, tulostaminen, kaukolainojen noutaminen, maksujen maksaminen ja asiakastietojen muutokset (kortin uusinta, osoitteenmuutokset) hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Omatoimikirjastoon on 18 vuoden ikäraja. Alaikäiset lapset voivat asioida vanhempien seurassa.

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan OUTI-kirjastojen käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.

Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.