Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä asuinympäristö.

Ympäristösuojelusta vastaa Vaalassa ympäristölautakunta. Vastaava viranhaltija on rakennustarkastaja.

Yhteystiedot:

Lyttinen, Ilkka  p. 0400 855 950

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on:

- ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-asiat
- ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
- huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
- ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta
- antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
- ympäristönsuojelun tiedotus, valistus ja koulutus
- edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa


Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty ympäristönsuojelun hallintolaissa, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa, maa-aineslaissa, luonnonsuojelulaissa ja vesiliikennelaissa.