Tiet

Vaalan kunta on kylävaltainen ja yli 50% kuntalaisista asuu muualla kuin kunnan keskustaajamassa. Siksi yksityisteiden hoitoon, erityisesti talvikunnossapitoon, on valtuuston päätöksien mukaisesti satsattu.

Kaavateiden hoidosta vastaa teknisen osaston maanrakennusmestari ja alueurakoitsijat. Kunta hoitaa yksityisteitä, jotka ovat yli 1km:n pituisia ja niiden varrella on yli 3 asuttua taloutta. Näitä on noin 40. Talvikunnossapidossa avustetaan yli 200 m pitkiä teitä. Kunnan hoidossa olevilla teillä on osakkailla vuosittain vahvistettava omavastuuosuus. Omavastuuosuus on tällä hetkellä 20 %.

Lisätietoja:

Maanrakennusmestari Jukka-Pekka Hynynen, Puh. 0400 855 955