Kaavoitus

Kunnan kaavoitustoimesta vastaa ympäristölautakunta. Kaavoituksesta vastaa tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. Kaavoitus käsittää yleiskaavat, rantaosayleiskaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavat. Eriasteiset kaavat ovat  nähtävillä eri käsittelyvaiheissaan Vaalan kunnan karttapalvelussa. Voimassaolevat kaavat määräyksineen ovat kaavapalvelimella (karttapalvelu/paikkatieto).

Ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta saa tietoa vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta.

Vireilläolevia kaavahankkeita koskevat kuulutukset ja niihin liittyvät liiteasiakirjat löytyvät etusivun ilmoitustauluosiosta. (Ilmoitustaulun kaikki kuulutukset saa näkyviin klikkaamalla sinistä Ilmoitukset ja kuulutukset -palkkia.)

Vaalan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Lisätietoja kunnan kaavoitustilanteesta:

Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, puh. 0400 855954

Rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen, puh. 0400-855 950 (rakentaminen ja luvat)