Kaavoitus

Kunnan kaavoitustoimesta vastaa ympäristölautakunta. Kaavoituksesta vastaa tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. Kaavoitus käsittää yleiskaavat, rantaosayleiskaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavat. Eriasteiset kaavat ovat  nähtävillä eri käsittelyvaiheissaan Vaalan kunnan karttapalvelussa.

Ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta saa tietoa vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta.

Vireilläolevia kaavahankkeita koskevat kuulutukset ja niihin liittyvät liiteasiakirjat löytyvät etusivun kuulutukset ja ilmoitukset osiosta.

Vaalan kunnan kaavoituskatsaus 2018

Lisätietoja kunnan kaavoitustilanteesta:

Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, puh. 0400 855954

Rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen, puh. 0400-855 950 (rakentaminen ja luvat)