Kaavoitus

Vaalan kunnan kaavoitustoimesta vastaa elinvoimalautakunta. Kaavoituksesta vastaa tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. Kaavoitus käsittää yleiskaavat, rantaosayleiskaavat, ranta-asemakaavat ja asemakaavat. Voimassa olevat kaavat määräyksineen löytyvät kaavapalvelimelta (karttapalvelu/paikkatieto).

Ajankohtaisesta kaavoitustilanteesta saa tietoa vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta.

Vaalan kunnassa vireillä olevat kaavahankkeet:

Tietoa kaavoituksesta

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, puh. 0400 855 954

Rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen, puh. 0400 855 950 (rakentaminen ja luvat)