Rakentaminen ja asuminen

Vaalassa on tarjolla hyviä asuinympäristöjä. Asu maaseudulla, keskustassa tai saaressa. Laadukkaiden tonttien lisäksi meillä on myynnissä kunnan palvelukäytöstä poistettuja kiinteistöjä. Oman kodin voi perustaa vaikka vanhaan kyläkouluun. Vapaita vuokra-asuntoja voit kysyä asuntotoimesta. Jos yrittäminen Vaalan kunnassa kiinnostaa, vapaat yritystilat löydät  sivulta Työ ja elinkeinot.

Näille sivuille on koottu tietoa vakituisille asukkaille, Vaalan muuttoa suunnitteleville ja rakentajille.

Tekniset palvelut

  • Rakennusvalvonta, kaavoitus ja asuntopalvelut 
  • Jätehuolto ja ympäristönsuojelu
  • Tori ja puistot sekä liikuntapaikat 
  • Ravitsemis- ja siivouspalvelut
  • Satamat  
  • Vaalan Vesi- ja Lämpö Oy
  • Kiinteistö Oy Vaalan Niska
  • Vaalan Liikenneturvallisuus-suunnitelma 

Yhteystiedot:

 
• rakennustarvike, varasto   0400 855 961
• talonmiehet, päivystysnumero   040 5050 560
Aalto, Raija Terveystarkastaja   0500 802 784
Kaikkonen, Matti Tekninen johtaja   0400 855 954
Hynynen, Jukka-Pekka Maanrakennusmestari   0400 855 955
Kolehmainen Maija Palvelusihteeri     0400 855 915
Kvist, Jaakko Ympäristötyönjohtaja   0400 855 962
Lyttinen, Ilkka Rakennustarkastaja   0400 855 950
Putkivaara, Pekka Lämpölaitoksen hoitaja   0400 855 995
Lämsä, Jaana Vs. Ruokapalvelupäällikkö   0400 855 960
Ukkola, Anita Palvelusihteeri   0400 855 901
Väänänen, Pentti Rakennusmestari   0400 855 958
Vaalan Vesi ja Lämpö Oy      
Kurtti Kalle Toimitusjohtaja   0400 855 957
Kylmänen Tiina Toimistosihteeri   0400 855 916
Kiinteistö Oy Vaalan Niska      
Tiilikainen Veli-Pekka
Toimitusjohtaja   0400 855 953
Tikkanen kirsti Toimistonhoitaja   0400 855 952

Elinvoimalautakunta

Teknisen toimen hallintoelin on elinvoimalautakunta. Sen tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito-  ja käyttötehtävistä mm. talonrakennuksen ja tienrakennuksen osalta sekä niihin liittyvistä suunnittelu- ja muista hallintotehtävistä. Lisäksi tehtäviin kuuluu maankäytön suunnittelu.
Elinvoimalautakunta vastaa myös kunnan rakennus- ja ympäristöasioista sekä kunnan asuntopalveluista. Lautakunta käsittelee rakennustoimintaa koskevia asioita ja valvoo rakentamista sekä antaa neuvoja ja ohjeita. Lisäksi lautakunta tekee kunnan viranomaisille esityksiä, joihin rakennustoiminta antaa aihetta ja avustaa kunnanhallitusta rakennustoimintaan liittyvissä asioissa. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen kuuluvat myös kunnan keskitetyt ravitsemis- ja siivouspalvelut sekä terveystarkastus.