Varhaiskasvatus ja esiopetus

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuslain mukaan huoltajat voivat valita vanhempainrahakauden päätyttyä lapselleen joko kunnallisen päivähoidon, yksityisen hoidon tuen tai lasten kotihoidontuen. Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta ja lasten kotihoidontuesta saa Kelan toimistosta tai http://www.kela.fi/

Yhteystiedot: varhaiskasvatuksen johtaja Riitta Korhonen puh. 0400 855 939

Vaalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan hakulomakkeella, jonka saat tältä sivulta tai kunnanviraston neuvonnasta.

Hakemukset palautetaan varhaiskasvatuksen johtajalle.

Varhaiskasvatushakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kun hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole työllistymisen, opiskelun tai koulutuksen alkamisen vuoksi ennakoitavissa hakemukset on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua hoidon alkamisaikaa.

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) mukaisesti. Maksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon/tuloina ei oteta huomioon, katso tästä.

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Mikäli tulotietoja ei ole käytettävissä, päivähoitomaksu määräytyy korkeimman maksun mukaan.

Tulot ilmoitetaan tuloselvityslomakkeella, jonka saat tämän sivun alalaidasta tai palvelusihteeriltä. 

Hoitomaksun määrä kunnallisessa päivähoidossa voi enimmillään olla kokopäivähoidossa 289 € kuukaudessa. Jos perheestä on päivähoidossa useampia lapsia, toisen lapsen maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimmaisen lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 €.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksuista, palvelusihteeri Sari Takkula puh. 0400 855 947

Päivähoidon lomakkeet:

Varhaiskasvatushakemus                                                                  

Varhaiskasvatuksen jatkohakemus

Tuloselvityslomake

Ilmoitus varhaiskasvatuksen palvelun tarpeesta