Vaalan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys r.y.

 Yhdistys on perustettu 26.11.2002, yhdistys on Suomen Vanhempainliitto Ry:n jäsen.

  Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapselle hyvä oppimis- ja kasvuympäristö, sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.

 

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissa koulun ja kodin yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

 

Yhdistys on järjestänyt syksyisin vanhemmille kahvit ensimmäisenä kouluaamuna, jakanut Reilu-kaveri - palkinnot, hankkinut koululle välituntileikkivälineitä, avustanut leirikouluja jne. Yhdistys on kokouksissa tuonut esille kannanottoja koulua koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syyskuussa. Kaikki Vaalan yhtenäiskoulun oppilaiden vanhemmat ovat yhdistyksen jäseniä ja tervetulleita kokoukseen. Johtokunnan jäseniin voi ottaa yhteyttä koulua koskevissa asioissa.

Johtokunta toimintakaudella 1.8.2019 – 31.7.2020

Elina Mannermaa, puheenjohtaja, e.m.u@dnainternet.net
Eija Leinonen, eija.l.leinonen@dnainternet.net
Mervi Seppänen, mervi.seppanen@netti.fi
Tiina Tabell
Tarja Lukin, Katja Kämäräinen, Anu Rovio, Marika Juka-Lämsä ja
Riikka Huhtakangas