Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa koulun yhdessäolon sääntöjä, joiden pohjana ovat koulun kasvatustavoitteet. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki häntä opettavat opettajat.

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin kriteerit, luokat 1 - 4

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit, luokat 5 -9

Arviointi-kriteerit käyttäytymiseen ja työskentely-taitojen arvioimiseen 

Erinomaisesti 

 Hyvin

 Tyydyttävästi

 Jossain määrin

Noudattaa koulun yhteisiä sääntöjä

Noudattaa sääntöjä omatoimisesti ja säännöllisesti

Rehellinen 

Noudattaa sääntöjä useimmiten omaehtoisesti 

Pyrkii noudattamaan sääntöjä, joistain asioista muistutettava 

Noudattaa sääntöjä opettajan valvonnassa

Noudattaa hyviä käytöstapoja

On sisäistänyt hyvät tavat ja ne ilmenevät hänen käytöksessään kohteliaisuutena, esim. tervehtii, avaa ovia, pyytää anteeksi, kiittää yms.

Noudattaa hyviä käytöstapoja

Tervehtii, kiittää, pyytää anteeksi 

Käyttäytyy useimmiten hyvien käytöstapojen mukaisesti 

Osaa käyttäytyä hyvien käytöstapojen mukaisesti joissain tilanteissa opettajan valvonnassa 

Osaa työskennellä yhdessä toisten

oppilaiden kanssa  

Auttaa, hyväksyy, kannustaa, rohkaisee, sovittelee

Ryhmän toiminnan kannalta positiivisesti kantava voima

Luo työrauhan 

Ottaa huomioon toiset oppilaat ja heidän mielipiteensä

Osallistuu rakentavasti yhteiseen työskentelyyn

Antaa työrauhan toisille

Ei ota toisia tarpeeksi huomioon, yhteistyötaidoissa vielä opittavaa

Antaa useimmiten työrauhan

Osaa toimia valitsemansa ryhmän/parin kanssa

Häiritsee joskus

Osaa työskennellä itsenäisesti

Suunnittelee ja tekee työnsä innostuneesti, oma-aloitteisesti, nopeasti, siististi ja pitkäjänteisesti

Osaa suunnitella työtään, ryhtyä työhön ja saattaa sen valmiiksi edellytystensä  ja ohjeiden mukaan 

Useimmiten kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja tekemään työnsä valmiiksi itsenäisesti

Tarvitsee työhönsä ryhtymiseen lisäohjeita ja opettajan kannustusta ja tukea. Saa työnsä vaihtelevasti valmiiksi 

Keskittyy tehtäviinsä

Paneutuu työhönsä perusteellisesti häiriötekijöistä huolimatta

Keskittyy työskentelyyn työn vaatiman ajan

Useimmiten keskittyy tehtäviinsä niiden vaatiman ajan 

Lisäohjausta saatuaan jaksaa keskittyä työhönsä uudestaan

Huolehtii tehtävistään ja tavaroistaan

Säännöllisesti huolehtii tehtävänsä ja tavaransa

Huolehtii tehtävistään ja tavaroistaan melkein aina

Huolehtii useimmiten tehtäväänsä ja tavaransa

Unohduksia läksyissä ja tavaroita puuttuu

 

 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit, luokat 5 -9

 

 Arvosana  Käytös
10 (erinomainen) Oppilas
 • on rehellinen ja luotettava
 • on oikeudenmukainen
 • on yhteistyöhaluinen ja osallistuu rakentavasti yhteiseen työskentelyyn
 • edesauttaa työrauhan säilymistä
 • on huomaavainen, auttavainen ja kohtelias
 • suhtautuu vastuullisesti työ- ja kouluympäristöön
 • ottaa huomioon sekä oman että kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden
 • noudattaa sääntöjä omaehtoisesti ja säännöllisesti ilman laiminlyönteja
 • hoitaa koulutyönsä säännöllisesti ja täsmällisesti
9 (kiitettävä) Oppilas
 • on rehellinen ja luotettava
 • noudattaa hyviä käytöstapoja
 • ottaa huomioon toiset oppilaat ja heidän mielipiteensä
 • on yhteistyöhaluinen
 • hoitaa koulutyönsä säännöllisesti ja täsmällisesti
 • noudattaa koulun sääntöjä
8 (hyvä) Oppilas
 • on yleensä rehellinen, kohtelias ja ystävällinen
 • käyttäytyy asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla
 • suhtautuu koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön myönteisesti
 • noudattaa useimmiten koulun sääntöjä
7 (tyydyttävä) Oppilas
 • suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen joskus kielteisesti
 • noudattaa koulun sääntöjä joissain tilanteissa, on saanut huomautuksia käyttäytymisestään
 • ei ota riittävästi huomioon toisia ihmisiä, hänellä on puutteita yksin ja ryhmätyöskentelyssä
6 (välttävä) Oppilas
 • käyttäytyy häiritsevästi ja piittaamattomasti
 • rikkoo koulun sääntöjä usein, on saanut rangaisiuksia
 • käyttää usein asiatonta kieltä
 • asenne koulutyöhön kielteinen
5 (heikko) Oppilas
 • rikkoo koulun järjestyssääntöjä tietoisesti ja jatkuvasti
 • käyttäytyy sopimattomasti ja kielenkäyttö on törkeää
 • ei ole parantanut käytöstään lukuisista rangaistuksistaan  huolimatta
4 (hylätty) Oppilaan koulunkäynnissä on tehty erityisjärjestelyjä väkivaltaisuuden tai muun poikkeavan käytöksen takia.