Käyttäytymisen arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia, joka kohdistuu oppilaan kykyyn suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida työtään. Huomioon otetaan myös oppilaan vastuullisuus työskentelyssään ja taito tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet, ja se on osa oppiaineen arviointia.


Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä, joiden pohjana ovat koulun kasvatustavoitteet (arvot). Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki häntä opettavat opettajat.

 

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin kriteerit, luokat 1 - 4

Arviointikriteerit käyttäytymiseen ja työskentely-taitojen arvioimiseen 

Erinomaisesti 

 Hyvin

 Tyydyttävästi

 Jossain määrin

Noudattaa koulun järjestyssääntöjä

· noudattaa sääntöjä omatoimisesti ja säännöllisesti

· noudattaa sääntöjä useimmiten omaehtoisesti

· pyrkii noudattamaan sääntöjä, joistain asioista muistutettava

· noudattaa sääntöjä opettajan valvonnassa

Noudattaa hyviä käytöstapoja, on rehellinen ja luotettava

· on sisäistänyt hyvät tavat ja käyttäytyy kohteliaasti, esim. tervehtii, kiittää ja pyytää anteeksi

· noudattaa yleensä hyviä käytöstapoja tilanteen edellyttämällä tavalla
 

· pyrkii noudattamaan hyviä käytöstapoja

· osaa käyttäytyä hyvien käytöstapojen mukaisesti joissain tilanteissa opettajan valvonnassa

Osaa työskennellä yhdessä toisten kanssa

 

· ottaa huomioon toiset ja on auttavainen
· osallistuu rakentavasti yhteiseen työskentelyyn
· antaa toisille työrauhan
· ottaa yleensä toiset huomioon
· kykenee työskentelemään muiden kanssa
· antaa yleensä työrauhan toisille
· yhteistyö-
taidoissa on vielä opittavaa
· pyrkii antamaan työrauhan toisille
· tarvitsee paljon ohjausta yhteis-
työskentelyyn

Osaa työskennellä itsenäisesti

· suunnittelee ja tekee työnsä oma-aloitteisesti, ahkerasti, huolellisesti ja pitkäjänteisesti

· osaa suunnitella työtään, ryhtyä työhön ja tehdä sen valmiiksi ohjeiden mukaan

· kykenee yleensä toteuttamaan ja tekemään työnsä valmiiksi

· tarvitsee työhön ryhtymiseen lisäohjeita, kannustusta ja tukea
· saa työnsä vaihtelevasti valmiiksi

Huolehtii tehtävistään ja tavaroistaan

· huolehtii säännöllisesti tehtävistään ja tavaroistaan

· huolehtii yleensä tehtävistään ja tavaroistaan

· tehtävistä ja tavaroista huolehtimisessa on puutteita

· unohduksia tehtävissä ja tavaroita puuttuu useista huomautuksista huolimatta

 

 

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit, luokat 5 -9

 

 Arvosana  Käytös
10 (erinomainen)

· aina rehellinen ja luotettava
· oikeudenmukainen
· yhteistyökykyinen
· huomaavainen, auttavainen ja kohtelias
· erinomaiset käytöstavat säilyvät uusissa, yllättävissäkin tilanteissa

9 (kiitettävä)

· rehellinen ja luotettava
· hyvät käytöstavat
· yhteistyökykyinen
· noudattaa järjestyssääntöjä omaehtoisesti

8 (hyvä)

· yleensä rehellinen, kohtelias ja ystävällinen
· käyttäytyminen asiallista ja tilanteeseen sopivaa
· koulun järjestyssääntöjen noudattaminen onnistuu

 

7 (tyydyttävä)

· järjestyssääntöjen noudattaminen pääsääntöisesti onnistuu joistakin järjestyssääntörikkomuksista huolimatta
· omassa käyttäytymisessä ja toisten huomioimisessa vielä harjoittelemista

 

6 (välttävä)

· häiritsevää ja piittaamatonta käyttäytymistä
· useita rangaistuksia järjestyssääntörikkomuksista
· kielenkäyttö usein asiatonta

 

5 (heikko)

· tietoista ja jatkuvaa koulun järjestyssääntöjen rikkomista
· törkeää kielenkäyttöä ja sopimatonta käyttäytymistä
· lukuisista rangaistuksista huolimatta käyttäytyminen ei ole kohentunut

 

4 (hylätty)

· mittavista erityisjärjestelyistä huolimatta sekä oppilaan oma että muiden turvallisuus on uhattuna oppilaan käyttäytymisen takia