Henkilökunta 2016 - 2017

Vaalan sivistyspalvelut/Henkilöstö   
Sivistystoimisto   Työpuhelimet
Niiranen Jarkko Koulukeskuksen rehtori, sivistysjohtaja 0400855944
Takkula Sari  Palvelusihteeri 0400855947
Yhtenäiskoulu   0400855931 (taukotila)
Viranhaltija/ sijainen  Virkanimike  
Heikkinen Aino   Luokanopettaja 0404835906
Tervola Ritva   Luokanopettaja 0503744206
Lyttinen Paula Luokanopettaja 0503745318
Lohi Kaisa  Luokanopettaja  0505976321

Löppönen Sirkku, virkavapaalla
sijaisena
Alasalmi Satu

Luokanopettaja 0401965069
Kvist Päivi   Luokanopettaja 0505724678
Nikula Sanna   Luokanopettaja 0505992522
Isoniemi Erja  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

0505633894
Holappa Raili  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtori, apulaisrehtori

0400855906
Ervasti Satu  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen ruotsin ja saksan kielen lehtori

0503471562
Hiltunen Marko  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen matematiikan ja fysiikan lehtori

 
Salo Margit

Perusopetuksen ja lukion yhteinen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

 
Koistinen Tuomo  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen liikunnan ja terveystiedon lehtori

 
Leinonen Annikki  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen lehtori

0401965068
Vammaskoski Maiju

Perusopetuksen ja lukion yhteinen uskonnon ja psykologian lehtori

 
Koistinen Kati   Kotitalouden lehtori 0400855945
Oikarainen Oskari Teknisten aineiden lehtori  0401965082
Konttinen Susanna  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin lehtori

0401965073
Haataja Pertti   Perusopetuksen ja lukion yhteinen oppilaanohjauksen lehtori 0400855907
Kumpulainen-Lallukka Jaana Erityisopettaja  0504678019
Pesola Sanna Erityisopettaja, 1.8.2016 - 31.7.2017 0400855946
Toimela Meri Erityisluokanopettaja (vuosiluokat  7 - 9) 0400855909
Liikavainio Sirpa Erityisluokanopettaja  0400855943
Alasalmi Elina Erityisopettaja 0401737763
Hynynen-Tuokila Kristiina Koulujen ATK-tuki   0400855927
Laukkanen Marjaana

Perusopetuksen ja lukion yhteinen kemian tuntiopettaja 1.8.2016-31.7.2017

 
Kiviniemi Lauri Tuntiopettaja (JOPO) 1.8.2016-31.7.2017 0505937340
Nevanperä Elina Tuntiopettaja 1.8.2016 - 31.7.2017 0503745863
Brotkin Jaana Koulunkäynninohjaaja  
Heikkinen Satu Koulunkäynninohjaaja ja koulul. iltapäivätoiminta 0400855908
Mehtälä Susanna, sij. Tiina Mankinen 10.8.2016 - 28.2.2017 Koulunkäynninohjaaja ja koulul. iltapäivätoiminta   
Ruikka Rauni, sij. Marja Hannukainen 10.8.2016 - 31.3.2017  Koulunkäynninohjaaja  
Vierimaa Joel Koulunkäynninohjaaja, oppisopimus  7.1.2016 - 3.6.2017  
Roivainen Nella Koulunkäynninohjaaja, JOPO-ohjaaja 10.8.2016-4.6.2017 0408230856
Meriläinen Anneli Henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja 10.8.2016-4.6.2017  
Heikkinen Tuula Henkilökohtainen koulunkäynninnohjaaja 10.8.2016 - 4.6.2017 +päiväkotiav.  
Mikkonen Margit Henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja  10.8.2016 - 4.6.2017 +päiväkotiav.  
Vaalan lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat    
Karjalainen Mauno 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, apulaisrehtori, S2-opetusta yläluokilla

0400855942
Korkala Marja 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtori, englannin opetusta alaluokilla

 
Olsbo Riitta  

Lukion ja perusopetuksen yhteinen ruotsin ja saksan kielen lehtori, englannin ja ruotsin opetusta yläluokilla

 
 Jani Raitanen

Lukion ja perusopetuksen yhteinen biologian ja maantiedon lehtori 10.8.2016 - 31.7.2017, biologian ja maantieteen opetusta yläluokilla

 
Kauhanen Jouni

Lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori, historian ja yhteiskuntaopin opetusta yläluokilla

 
Keränen Anita Palvelusihteeri 0400855948