Henkilökunta 2019 - 2020

Vaalan sivistyspalvelut/henkilöstö     
Sivistystoimisto   Työpuhelimet
Karhu Tapani Vs. koulukeskuksen rehtori, sivistysjohtaja 0400855906
Huovinen Tuula Palvelusihteeri 0400855947
Yhtenäiskoulu                       0400855931 (taukotila)
Riekki Sari Apulaisrehtori 0401908554
Lohi Kaisa  Luokanopettaja  0505976321
Heikkinen Aino   Luokanopettaja 0404835906
Kvist Päivi   Luokanopettaja 0505724678
Tervola Ritva   Luokanopettaja 0503744206
Lyttinen Paula (sij. Sirkka Liisa Keränen) Luokanopettaja 0503745318
Nevanperä Elina Luokanopettaja 0503745863
Meriläinen Tiina Luokanopettaja 0401965069
Nikula Sanna Luokanopettaja 0505992522
Isoniemi Erja   Perusopetuksen ja lukion yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 0505633894
Ervasti Satu   Perusopetuksen ja lukion yhteinen ruotsin ja saksan kielen lehtori 0503471562
Hiltunen Marko   Perusopetuksen ja lukion yhteinen matematiikan ja fysiikan lehtori 0401824553
Niittylampi Sari Perusopetuksen ja lukion yhteinen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 0401908921
Koistinen Tuomo   Perusopetuksen ja lukion yhteinen liikunnan ja terveystiedon lehtori 0405509061
Leinonen Annikki   Perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen lehtori 0401965068
Vammaskoski Maiju Perusopetuksen ja lukion yhteinen uskonnon ja psykologian lehtori  
Seppänen Elmeri Perusopetuksen ja lukion yhteinen englannin kielen lehtori 0400855941
Laukkanen Marjaana Perusopetuksen ja lukion yhteinen biologian ja maantiedon lehtori  
Koistinen Kati   Kotitalouden lehtori 0400855945
Oikarainen Oskari Teknisten aineiden lehtori  0401965082
Konttinen Susanna   Perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin lehtori 0401965073
Haataja Pertti   Perusopetuksen ja lukion yhteinen oppilaanohjauksen lehtori 0400855907
Kumpulainen-Lallukka Jaana Erityisopettaja, perusopetus ja lukio 0504678019
Toppinen Päivi Erityisluokanopettaja (vuosiluokat 1 - 6)  0403587135
Nissinen Hannele Erityisluokanopettaja (vuosiluokat  7 - 9) 0400855909
Liikavainio Sirpa Erityisluokanopettaja  0400855943
Alasalmi Elina Erityisopettaja 0401737763
Hynynen-Tuokila Kristiina Koulujen ATK-tuki   0400855927
Kiviniemi Lauri Joustavan perusopetuksen opettaja (JOPO) 0505937340
Iltapäivätoiminta IP 0400855908
Brotkin Jaana Koulunkäynninohjaaja 0400855931
Heikkinen Satu Koulunkäynninohjaaja 0404861176
Mehtälä Susanna Koulunkäynninohjaaja 0401908238
Mankinen Tiina Koulunkäynninohjaaja 0406306022
Roivainen Nella Koulunkäynninohjaaja, JOPO-ohjaaja 0408230856
Meriläinen Anneli Koulunkäynninohjaaja 0406500830
Vaalan lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat    
Karjalainen Mauno  Lukion ja perusopetuksen yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, lukion apulaisrehtori 0400855942
Kamula Jarmo Lukion ja perusopetuksen yhteinen matematiikan ja fysiikan lehtori 0407497846
Olsbo Riitta   Lukion ja perusopetuksen yhteinen ruotsin ja saksan kielen lehtori 0403591614
Kauhanen Jouni (sij. Linnea Ervasti) Lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori  
Karppinen Katri Palvelusihteeri 0400855948