Henkilökunta 2017 - 2018

Vaalan sivistyspalvelut/Henkilöstö   
Sivistystoimisto   Työpuhelimet
Niiranen Jarkko Koulukeskuksen rehtori, sivistysjohtaja 0400855944
Takkula Sari  Palvelusihteeri 0400855947
Yhtenäiskoulu   0400855931 (taukotila)
Viranhaltija/ sijainen  Virkanimike  
Heikkinen Aino   Luokanopettaja 0404835906
Tervola Ritva   Luokanopettaja 0503744206
Lyttinen Paula Luokanopettaja 0503745318
Lohi Kaisa  Luokanopettaja  0505976321

Mild Elisa

Luokanopettaja 0505992522
Kvist Päivi   Luokanopettaja 0505724678

Nikula Sanna, virkavapaalla, sijaisena

Elina Nevanperä

Luokanopettaja 0503745863
Isoniemi Erja  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

0505633894
Holappa Raili  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtori, apulaisrehtori

0400855906
Ervasti Satu  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen ruotsin ja saksan kielen lehtori

0503471562
Hiltunen Marko  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen matematiikan ja fysiikan lehtori

 

Salo Margit, virkavapaalla

sijaisena

Pääkkönen Risto

Perusopetuksen ja lukion yhteinen matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori

 
Koistinen Tuomo  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen liikunnan ja terveystiedon lehtori

 
Leinonen Annikki  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen kuvataiteen lehtori

0401965068
Vammaskoski Maiju

Perusopetuksen ja lukion yhteinen uskonnon ja psykologian lehtori

 
Koistinen Kati   Kotitalouden lehtori 0400855945
Oikarainen Oskari Teknisten aineiden lehtori  0401965082
Konttinen Susanna  

Perusopetuksen ja lukion yhteinen musiikin lehtori

0401965073
Haataja Pertti   Perusopetuksen ja lukion yhteinen oppilaanohjauksen lehtori 0400855907
Kumpulainen-Lallukka Jaana Erityisopettaja  0504678019
Tiainen Mervi Erityisluokanopettaja (vuosiluokat 1 - 6)  0403587135
Marttila Mika Erityisluokanopettaja (vuosiluokat  7 - 9) 0400855909
Liikavainio Sirpa Erityisluokanopettaja  0400855943
Alasalmi Elina Erityisopettaja 0401737763
Hynynen-Tuokila Kristiina Koulujen ATK-tuki   0400855927
Laukkanen Marjaana

Perusopetuksen ja lukion yhteinen biologian ja maantiedon lehtori

 
Kiviniemi Lauri Tuntiopettaja (JOPO) 0505937340
Alasalmi Satu Tuntiopettaja 0401965069
Broman Lea Tuntiopettaja 0400855946
Brotkin Jaana Koulunkäynninohjaaja  
Heikkinen Satu Koulunkäynninohjaaja ja koulul. iltapäivätoiminta 0400855908
Mehtälä Susanna Koulunkäynninohjaaja ja koulul. iltapäivätoiminta   
Hannukainen Marja Koulunkäynninohjaaja  
Vierimaa Joel Koulunkäynninohjaaja 0406306022
Roivainen Nella Koulunkäynninohjaaja, JOPO-ohjaaja 0408230856
Meriläinen Anneli Koulunkäynninohjaaja

040650 0830

Mikkonen Margit Koulunkäynninohjaaja + päiväkotiav.  
Vaalan lukion ja perusopetuksen yhteiset opettajat    
Karjalainen Mauno 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, apulaisrehtori, S2-opetusta yläluokilla

0400855942
Korkala Marja 

Lukion ja perusopetuksen yhteinen englannin ja ruotsin kielen lehtori, englannin opetusta alaluokilla

 
Olsbo Riitta  

Lukion ja perusopetuksen yhteinen ruotsin ja saksan kielen lehtori, englannin ja ruotsin opetusta yläluokilla

0403591614

 

Kauhanen Jouni

Lukion ja perusopetuksen yhteinen historian ja yhteiskuntaopin lehtori, historian ja yhteiskuntaopin opetusta yläluokilla

 
Keränen Anita Palvelusihteeri 0400855948