KURAATTORI

Koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Tavoitteellinen työskentely edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta vanhempien, opettajien ja muiden nuoren psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Koulukuraattorin luokse voi ohjautua opettajan, vanhempien tai oppilaan omasta aloitteestaan. Koulukuraattorin luo tullaan erilaisten asioiden vuoksi:

• käyttäytymiseen liittyvät syyt (poissaolot/koulunkäynnin laiminlyönti, uhmakkuus ja sääntöjen rikkominen, keskittymisvaikeudet, motivaatio-ongelmat ja väkivaltainen käyttäytyminen)

• sosiaalisiin suhteisiin liittyvät syyt (kiusaamistilanteet ja kaverisuhdeongelmat)

• perheeseen liittyvien asioiden vuoksi tai perheen tilanteeseen liittyvien vakavien ongelmien vuoksi (päihteiden käyttö, perheväkivalta ja mielenterveysongelmat)

• tunne-elämän pulmien vuoksi (oppilaiden ahdistuneisuus ja pelot, masentuneisuus ja alakuloisuus sekä arkuus ja jännittäminen)

• koulunkäyntijärjestelyihin sekä oppimiseen liittyvien asioiden vuoksi

Tavattavissa koulukeskuksessa pääsääntöisesti keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

Riikka Huhtakangas
sosiaaliohjaaja/koulukuraattori
08- 5875 6269 050- 3107034
riikka.huhtakangas@oulunkaari.com