Oppimisen tuki

Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja löytyy alla olevasta linkistä.

Ketään ei jätetä

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on lieviä oppimis- ja/tai sopeutumisvaikeuksia. Osa-aikaisella erityisopetuksella oppilasta voidaan auttaa kielen kehityksen, kuten puheen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan ja muiden oppiaineiden vaikeuksissa. Oppilas voi saada apua myös hahmottamisen, tarkkaavaisuuden, muistin, keskittymisen tai sosiaalisen kanssakäymisen pulmissa. Erityisopetusta antaa pääsääntöisesti erityisopettaja. Lapsen osallistuessa osa-aikaiseen erityisopetukseen, siitä tiedotetaan huoltajalle.

Pienryhmät

Erityisopetusta pienryhmässä järjestetään oppilaille, jotka eivät selviydy yleisopetuksen ryhmissä. Oppilas saa erityisluokassa yksilöllista opetusta, tukea erityistarpeisiinsa sekä turvallisen pienryhmän oppimisympäristöineen.

Pienryhmä toimii osa-aikaisen erityisopetuksen tukena. Se perustuu avoimeen ja joustavaan yhteistyöhön yleisopetuksen kanssa. Pienryhmän oppilailla on yleisopetuksessa kotiluokka. Oppilaat osallistuvat yleisopetuksen ryhmien opetukseen kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti.

Lomakkeet

Vuosikello oppilaskeskusteluille
Kansilomake
Oppimissuunnitelma
Pedagoginen selvitys (PoL 17 §)
Pedagoginen arvio (PoL 16 a §)
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
Toiminta-alueittain opiskeleva lapsi/oppilas
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
Oppilaalla ei yksilöllistettyjä oppimääriä
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
Oppilaalla yksilöllistettyjä oppimääriä
Keskustelupohja oppilaskeskusteluihin huoltajan kanssa

Yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilashuoltokertomus