Peruskoulut

Kunta toimii yhtenä perusopetuksen koulupiirinä. Oppilaille osoitetaan lähikoulu. Kunnan koululaitokseen kuuluvat seuraavat peruskoulut:

 

Lapsivaikutusten arviointi