Taiteenperusopetus

Oulujärven kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikissa kaikille 8-18 -vuotiaille peruskouluikäisille ja keskiasteen koulutuksessa oleville kuntalaisille. Opetus painottuu laulu- ja soittotaidon kehittämiseen yksin ja ryhmän jäsenenä.

Taiteen perusopetuksen opetuksen hoitavat Oulujärven kansalaisopiston opettajat. Oppilas voi suorittaa hyväksi luettavia opintoja myös muissa oppilaitoksissa.

Musiikin taiteenperusopetuksen uusittu opetussuunnitelma on nähtävillä 28.8.2018 alkaen
opetussuunnitelma ja hakemuslomake

Musiikin taiteen perusopetukseen otetaan uusia oppilaita (8-16 v.) syyslukukauden 2018 alusta.  Opintokokonaisuuden laajuus on 500 tuntia, joka koostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista ja suoritetaan keskimäärin viidessä vuodessa. Lukukausimaksu syksy-kevät on 40,00 €, joka sisältää kaiken muun opistosta saatavan opetuksen paitsi yksilötuntien kurssimaksun. Ilmoittaudu kansliaan tai Susanna Konttinen puh. 040 1965073, s-posti: susanna.konttinen@vaala.fi.