Taiteenperusopetus

Oulujärven kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikissa kaikille 8-18 -vuotiaille peruskouluikäisille ja keskiasteen koulutuksessa oleville kuntalaisille. Opetus painottuu laulu- ja soittotaidon kehittämiseen yksin ja ryhmän jäsenenä.

Taiteen perusopetuksen opetuksen hoitavat Oulujärven kansalaisopiston opettajat. Oppilas voi suorittaa hyväksi luettavia opintoja myös muissa oppilaitoksissa.

Musiikin taiteenperusopetuksen opetussuunnitelma ja hakemuslomake