Erityisopetus

 

Lukion erityisopetus on opiskelijoiden pedagogista tukea. Erityisopettaja toimii opiskelijoiden tukena opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tuki perustuu opiskelijan tarpeisiin, jotka selvitetään kartoittamalla opiskeluvalmiuksia lukitesteillä ja opettajien havaintojen perusteella. Tuen tarve voi johtua myös sairauksista.

Erityisopetus on lukiossa kaikkien opiskelijoiden saatavilla oleva tuki silloin, kun opiskelu ei suju halutulla tavalla.

Lukuvuoden alussa kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat tekevät lukiseulontatestin. Opiskelijat, jotka ovat tehneet kyseisen testin 9. luokalla, eivät osallistu testin tekemiseen.

Opiskelijat, jotka saavat heikon tuloksen lukiseulasta jollakin osa-alueella, erityisopettaja kutsuu heidät haastatteluun ja selvittää tuen tarvetta. Testin tulokset voivat antaa viitteitä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista, jonka perusteella erityisopettaja tekee lukivaikeutta kartoittavat yksilötestit.

Lukiossa tuen tarpeen syitä voivat esimerkiksi olla kehitystä vaativat opiskelutaidot, lukio-opintojen vaatimat itseohjautuvuuden ja itsenäisen työskentelyn taitojen puutteet sekä motivaatio-ongelmat ja oppimisvaikeudet (mm. lukivaikeus ja keskittymisvaikeudet).

Opiskelijan suoriutumista ylioppilaskirjoituksissa voidaan tukea erityisjärjestelyin, jos lukivaikeus on keskivaikea tai vaikea. Erityisjärjestelyitä haetaan Ylioppilaslautakunnalta.

Opiskelijan tuen tarpeeseen erityisopettaja antaa opiskelijoille lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin sekä muihin oppimisvaikeuksiin liittyvää yksilöllistä opastusta ja tukea. Erityisopettaja auttaa opiskelutekniikassa, opastaa työskentelytaidoissa (mm. opiskelun aikatauluttaminen, keskittyminen, lukustrategia, kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen).

Erityisopettaja konsultoi ja toimii yhteistyössä aineenopettajien kanssa, jotta erityisopetuksellinen tieto oppimisvaikeuksista voidaan huomioida opetuksessa. Opiskelija voi tarvita lukio-opinnoissaan erityisjärjestelyjä, joista sovitaan tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä.

 

Vaalan lukion erityisopettaja

Jaana Kumpulainen-Lallukka

050 467 8019

tapaamisajan voit varata puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse