Toimikunnat

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan ylin toimielin, valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kunnallisvaaleissa.

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken.  Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kunnan johtosäännössä määrätään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta.

Toimikaudella  on kunnassa  seuraavat toimikunnat:

 

Kunnan omana työnä tehtyjen rakennuskohteiden vastaanotto-toimikunta

Pj                  kunnanhallituksen puheenjohtaja

jäsen             rakennustarkastaja

jäsen            Aune Kesälahti

jäsen            Tiina Kylmänen

Maankäyttö ja elinkeinotoimikunta

pj.                  kunnanhallituksen puheenjohtaja

                      valtuuston puheenjohtaja

                      ympäristölautakunnan puheenjohtaja

                      kunnanjohtaja (pöytäkirjanpitäjä)      

                      tekninen johtaja

                      aluearkkitehti   

Toimikunnan tehtävänä on valmistella maankäyttöön, elinkeinoihin ja kunnan omistamiin kiinteistöihin sekä yritystiloihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

Hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmä

Pj                   valtuuston puheenjohtaja

                      lautakuntien puheenjohtajat

                      hallituksen puheenjohtaja

                      kunnan johtoryhmä

                      vapaa-aikajohtaja, hyvinvointivastaava

                      vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

                      nuorisoneuvoston edustaja

                      mökkitoimikunnan edustaja

                      Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja

                      Kainuun pelastuslaitos (nimeää)

                      Oulun poliisilaitos (nimeää)

                      Kainuun TE-toimisto (nimeää)

                      Vaalan seurakunta, kirkkoherra

                      Vaalan yrittäjien edustaja (nimeää)

                       Vaalan MTK edustaja (nimeää)     

Päiväkotihankkeen suunnittelutoimikunta

pj.                  sivistyslautakunnan puheenjohtaja

                      kunnanvaltuuston puheenjohtaja

                      kunnanhallituksen puheenjohtaja

                      ympäristölautakunnan puheenjohtaja

                      tekninen johtaja

                      yhtenäiskoulun rehtori

                      ruokahuoltopäällikkö

                      Hemmo Holappa, henkilöstön edustaja

sihteeri          varhaiskasvatuksen johtaja

Työryhmä kutsuu tarvittaessa mukaan kunnanjohtajan, sivistysjohtajan ja muita viranhaltijoita.