Tee aloite

Kunnan jäsenellä on Kuntalain nojalla oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa, esimerkiksi jonkin epäkohdan poistamiseksi tai uuden palvelumuodon käynnistämiseksi. Tyypillisiä ovat myös yhdistysten ja järjestöjen tekemät aloitteet.

Asianosaisen omassa asiassaan tekemä hakemus, joka koskee esimerkiksi lupaa, etuutta tai avustusta, ei ole aloite.

Mitä aloitteeseen tule merkitä?

Aloitteessa tulee selkeästi otsikossa tai muutoin tuoda esille, että kyseessä on kunnanhallitukselle suunnattu aloite. Mukaan tulee aina liittää aloitteenjättäjän nimi ja yhteystiedot. Aloitteet voidaan välittää kuntaan postilla tai sähköpostilla. 

Postina aloite lähetetään osoitteella Vaaln kunta kunnanhallitus, Valantie 14 Vaala. Aloitteet kirjataan kunnan kirjaamossa omalle diaarinumerolleen, ja ne jaetaan eteenpäin valmistelijoille. 

Aloitteen tekeminen sähköpostitse on myös mahdollista. Sähköposti tulee otsikoida aloitteeksi, mieluiten sähköpostin otsikkokentässä. Sähköpostitse lähetetystä aloitteessa tulee olla aloitteentekijän nimi ja yhteystiedot. Aloitteet lähetetään osoitteeseen vaala(at)vaala.fi

Aloitteiden käsittelyaika vaihtelee. Valtuusto päättää vuosittain, onko aloite katsottava loppuun käsitellyksi vai onko asian valmistelua vielä syytä jatkaa. Sellaiset aloitteet, joiden allekirjoittajina on vähintään 2% kunnan äänioikeutetuista asukkaista, on lain mukaan kuitenkin otettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä. Osa aloitteista saattaa käytännössä toteutua jo sitä ennen jonkun lautakunnan toimenpitein. Aloitteiden käsittelystä ilmoitetaan aloitteen tekijälle.

Osa aloitteista ei koske kunnan toimintaa. Tällöin kunta voi välittää aloitteen viranomaiselle, joka hoitaa kyseistä asiaa. Tyypillinen esimerkki tästä on aloite Ely-keskuksen piiriin kuuluvan tien päällystämisestä, jonka kunta voi välittää Ely-keskukselle. 

Yleisiä neuvoja kuntalaisaloitteen laatimiseen löytyy Kuntaliiton julkaisusta Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas.

Vaalan kunta ei vastaa tällä sivulla olevien linkkien sisällöstä.