Palautteen saaminen on meille tärkeää

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta Vaalan kuntaan. Voit myös jättää palautetta koskien näitä Vaalan kunnan kotisivuja.

Huomaa, että jos haluat lähettää viestiä tietylle kunnan työntekijälle, voit tehdä sen suoraan sähköpostilla kirjoittamalla osoitteen muotoon etunimi.sukunimi(a)vaala.fi tai tarkista yhteystiedot Yhteystiedot-sivulta. Henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin on hyvä lähettää ainoastaan epävirallisluonteisia sähköisiä viestejä.

Asian vireillepanoa, käsittelyä tai päätöksen tiedoksi antamista tai muuten virallisten, kirjattavien asiakirjojen vastaanottamista varten kunnalla on tätä varten perustettu sähköpostiosoite (vaala(a)vaala.fi), josta posti ohjautuu jatkuvamiehitteiseen palvelupisteeseen.

Myös tämä lomake ohjataan vaala(a)vaala.fi -sähköpostiin, josta se välitetään eteenpäin. Mikäli jätät oikeat yhteytietosi, sinulle vastataan pääsääntöisesti viikon kuluessa sähköpostin lähettämisestä. Loma-aikoina vastaaminen voi viivästyä tästä.

Nimi:


(etunimi sukunimi)

Yhteystiedot:


(postiosoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)

Asia:

Palautetta tai kysymyksiä kuntaan
Palautetta kotisivuista

Viesti: