Vaikuta päätöksentekoon

Tälle sivulle on koottu erilaisia tapoja, joilla voit asukkaana osallistua ja vaikuttaa kuntasi toimintaan ja päätöksentekoon.

Voit olla suoraan yhteydessä valtuuston, hallituksen tai lautakuntien puheenjohtajaan, jäseniin tai valmisteleviin viranhaltijoihin. Vaalan kunta järjestää erilaisia keskustelutilaisuuksia tarpeen vaatiessa ja useaan otteeseen on myös kyselyn avulla kartoitettu kuntalaisten mielipiteitä.