Pöytäkirjat, esityslistat ja viranhaltijapäätökset

Vaalan kunnan valtuuston, hallituksen ja lautakuntien
esityslistat ja pöytäkirjat 2015 alkaen 

Kunnanhallituksen ja valtuuston asiakirja-asioissa sinua auttaa Lea Karppinen

Elinvoimalautakunnan asiakirja-asioissa Maija Kolehmainen

Hyvinvointilautakunnan asiakirja-asioissa Sari Takkula

Viranhaltijapäätökset