Vaalan kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon kuntalaiset äänestävät jäsenet kuntavaaleissa. Vaalassa valtuutettuja on 17. Valtuusto ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
 
Valtuuston tehtäviin kuuluu:
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen valmistelun pohjalta, mutta voi myös siirtää päätösvaltaansa edelleen muille kunnan toimielimille.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, ilmoitustauluilla sekä näillä sivuilla kunnan ilmoituksissa.  Pöytäkirjat julkaistaan heti niiden valmistuttua.

 

 

PS

Valtuutettu Puolue     Puhelinnumero  
     
Hannukainen Esa PS  
Hiltunen Marko VAS  
Huotari Tapio VAS  
Karhu Tapani KESK  
Karjalainen Esa KESK  
Karppinen Hanna VAS  
Kemppainen Pentti KESK  
Koski-Tulppo Tiina KESK  
Leinonen Aino KESK  
Leinonen Jenna KESK  
Moilanen Kalle PS  
Mustonen Osmo VAS  
Paakkari Miia-Kristiina KESK  
Roivainen Jouko KESK  
Rovio Markus PS  
Virkkunen Reijo KESK  
Välinen Pekka KESK  
     

Varavaltuutetut

Vasemmistoliitto r.p.    
Kylmänen Tiina 1. varajäs.  
Schroderus Raili 2. varajäs.  
Kilpeläinen Auvo 3. varajäs.  
Ahokas Marja 4. varajäs.  
     
Suomen Keskusta r.p.    
Kesälahti Aune 1. varajäs.  
Sumiloff Seija 2. varajäs.  
Keränen Meeri 3. varajäs.  
Riekki Sari 4. varajäs.  
Tervonen Timo 5. varajäs.  
Galla Ritva 6. varajäs.  
Kuha Sauli 7 varajäs.  
Niemelä Marja 8. varajäs.  
Salonen Jukka 9. varajäs.  
Kivirinta Arto 10. varajäs.  
     
Perussuomalaiset r.p.    
Härmä Toni 1. varajäs.  
Heikkinen Juhani 2.varajäs.  
Kymäläinen Paula 3.varajäs.