Vaalan kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon kuntalaiset äänestävät jäsenet kuntavaaleissa. Vaalassa valtuutettuja on 21. Valtuusto ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
 
Valtuuston tehtäviin kuuluu:
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen valmistelun pohjalta, mutta voi myös siirtää päätösvaltaansa edelleen muille kunnan toimielimille.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, ilmoitustauluilla sekä näillä sivuilla kunnan ilmoituksissa.  Pöytäkirjat julkaistaan heti niiden valmistuttua.

 

 

Valtuutettu Puolue       
Karjalainen Esa, pj KESK  
Kemppainen Pentti, 1.vpj KESK  
Lämsä Pekka K. , 2.vpj SDP  
Kilpeläinen Auvo VAS  
Huovinen Pekka PS  
Karhu Tapani KESK  
Leinonen Jenna KESK  
Kuusela Terttu KESK  
Kylmänen Tiina VAS  
Leinonen Aino KESK  
Leinonen Erkki KESK  
Lämsä Pekka J. KESK  
Moilanen Helmi PS  
Moilanen Kalle PS  
Mustonen Osmo VAS  
Rasinkangas Reijo KESK  
Roivainen Jouko KESK  
Seppänen Tero KESK  
Tervonen Timo KESK  
Virkkunen Reijo KESK  
Välinen Niina KESK  

Varavaltuutetut

Vasemmistoliitto r.p.    
Huotari Mauri 1. varajäs.  
Väyrynen pertti 2. varajäs.  
     
Suomen Keskusta r.p.    
Kurvinen Petri 1. varajäs.  
Kuha Sauli 2. varajäs.  
Sumiloff Urho 3. varajäs.  
Kesälahti Aune 4. varajäs.  
Riekki Sari 5. varajäs.  
Keränen Meeri 6. varajäs.  
Järvitalo Jarno 7 varajäs.  
Heikkinen Laura 8. varajäs.  
Heikkinen Marita 9. varajäs.  
Salonen Jukka 10. varajäs.  
Vanninen-Vaattovaara Janne 11. varajäs.  
  12. varajäs.  
Perussuomalaiset r.p.    
Salomaa Jorma 1. varajäs.  
     
     
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
 Huovinen Juhani 1. varajäs.