Vaalan kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon kuntalaiset äänestävät jäsenet kuntavaaleissa. Vaalassa valtuutettuja on 17. Valtuusto ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä.

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntautunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen.
 
Valtuuston tehtäviin kuuluu:
 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen valmistelun pohjalta, mutta voi myös siirtää päätösvaltaansa edelleen muille kunnan toimielimille.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan virallisessa ilmoituslehdessä, ilmoitustauluilla sekä näillä sivuilla kunnan ilmoituksissa.  Pöytäkirjat julkaistaan heti niiden valmistuttua.

Sähköpostiosoite luottamushenkilöille: etunimi.sukunimi@vaala.fi

Valtuutettu Puolue Puhelinnumero  
     
Välinen Pekka, pj KESK   0400 - 299254
Mustonen Osmo, 1.vpj VAS  040 - 5379871
Roivainen Jouko, 2.vpj KESK  050- 5915131
Hannukainen Esa PS  040 - 5011439
Hiltunen Marko VAS  045 - 1119441
Huotari Tapio VAS  0400 - 476005
Karjalainen Esa KESK  0400 - 584612
Karppinen Hanna VAS  040 - 5494189
Kemppainen Pentti KESK  
Kesälahti Aune KESK  040 - 8203660
Koski-Tulppo Tiina KESK  0500 - 995041
Leinonen Aino KESK  040 - 9117573
Leinonen Jenna KESK  0400 - 855926
Moilanen Kalle PS  040 - 9103381
Paakkari Miia-Kristiina KESK  0400 - 341138
Rovio Markus KOK.  040 - 7009170
Virkkunen Reijo KESK  040 - 5265162
     
     
     
     

Varavaltuutetut

Vasemmistoliitto r.p.    
Kylmänen Tiina 1. varajäs.  044 - 5324889
Schroderus Raili 2. varajäs.  
Kilpeläinen Auvo 3. varajäs.  040 - 7611855
Ahokas Marja 4. varajäs.  040 - 7001135
     
Suomen Keskusta r.p.    
Sumiloff Seija 1. varajäs. 040 - 7262025
Keränen Meeri 2. varajäs. 050 - 3709753 
Tervonen Timo 3. varajäs.  
Galla Ritva 4. varajäs.  
Kuha Sauli 5 varajäs.  040 - 8224995
Niemelä Marja 6. varajäs.  040 - 5196633
Salonen Jukka 7. varajäs.  
Kivirinta Arto 8. varajäs.  0400 - 197 492
Heikkinen Heikki 9. varajäs.  
Perussuomalaiset r.p.    
Härmä Toni 1. varajäs.  
Heikkinen Juhani 2.varajäs.  
Kymäläinen Paula 3.varajäs.  041 - 5027513