Työryhmät

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan ylin toimielin, valtuusto, saa valtuutensa kuntalaisilta kunnallisvaaleissa.

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan kunnan viranomaisten kesken.  Jokaisessa kunnassa on kuntalain mukaan oltava hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia kunnanhallituksen toimikaudeksi.

Toimikaudella  on kunnassa  seuraavat työryhmät (Kh 14.8.2017 § 177):

Hyvinvointi ja turvallisuustyön valmisteleva työryhmä:

Pj                   hyvinvointivastaava, vapaa-aikajohtaja

                      koulujen ja varhesikasvatuksen edustaja (lautakunta valitsee)

                      Oulunkaaren kuntayhtymän edustajat

                      teknisen toimen ediustaja (lautakunta valitsee)

                      hallintosihteeri, sihteeri

Hyvinvointi- ja turvallisuustyön johtoryhmä:

Pj                   valtuuston puheenjohtaja

                      lautakuntien puheenjohtajat

                      hallituksen puheenjohtaja

                      kunnan johtoryhmä

                      vapaa-aikajohtaja, hyvinvointivastaava

                      vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

                      nuorisoneuvoston edustaja

                      mökkitoimikunnan edustaja

                      Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja

                      Kainuun pelastuslaitos (nimeää)

                      Oulun poliisilaitos (nimeää)

                      Kainuun TE-toimisto (nimeää)

                      Vaalan seurakunta, kirkkoherra

                      Vaalan yrittäjien edustaja (nimeää)

                       Vaalan MTK edustaja (nimeää)