Neuvostot

Vaalan kunnassa toimii Vanhus- ja vammaisneuvosto,  Nuorisoneuvosto sekä Vapaa-ajan asukasneuvosto.

Kunnanhallitus 14.8.2017 § 177

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vaalan vanhus- ja vammaisneuvosto on Vaalan kunnan alueella toimivien eläkeläisten, vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen ja kunnan välinen yhteistyöelin.

Vaalan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti vanhus- ja vammaisjärjestöt sekä veteraanijärjestöt nimeävät edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon (10 jäsentä). Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja sihteerin. Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on 2 vuotta, ja kunnanhallitus vahvistaa kokoonpanon neuvoston syyskokouksessa tehdyn esityksen jälkeen.

Toimintasääntö

Neuvoston kokoonpano

Nuorisoneuvosto

Nuorisoneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita nuoria koskevissa asioissa kunnan eri hallintokunnille ja järjestää toimintaa nuorille. Kahdella Nuorisoneuvoston jäsenellä on puheoikeus Vaalan kunnanvaltuustossa ja sivistyslautakunnassa nuoria koskevissa asioissa.

Vaalan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Nuorisoneuvoston jäsenmäärä on enintään 10 jäsentä ja toimiaika on kaksi vuotta. Kuusi jäsentä valitaan kahden vuoden välein vaaleilla. Vaalit pidetään syksyllä. Lisäksi oppilaskunnista ja vapaa-aikatoimen järjestöistä kutsutaan yhteensä neljä jäsentä.

Toimintasääntö

Neuvoston kokoonpano

Vapaa-ajan asukasneuvosto

Vapaa-ajan asukasneuvostossa on  12 mökkiläisjäsentä, jotka edustavat seuraavia alueita: Oulujärven pohjoisranta, Oulujärven länsiranta, Manamansalo, Oterma, Neittävä-Pelso-Veneheito sekä Oulujokivarsi.

Lisäksi kunnan edustajina  toimikunnassa ovat kunnanvaltuuston puheenjohtaja, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja ja sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja. Toimikunnan puheenjohtaja on kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Neuvoston toimiaika on valtuustokausi.