Lautakunnat

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.
Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.
 
Lautakuntarakenne vaihtelee kunnittain ja pakollisia lautakuntia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat. Vaalassa toimivat seuraavat lautakunnat:
  • Hyvinvointilautakunta
  • Elinvoimalautakunta
  • Tarkastuslautakunta

Lautakunnan puheenjohtajaan tai vastaavaan viranhaltijaan voit ottaa yhteyttä kun sinulla on asiaa esimerkiksi päivähoitoon, kouluihin tai tiestön kuntoon liittyen.

Lautakuntien jäsenet 2019 -2021:

Luottamushenkilöiden sähköposti: etunimi.sukunimi@vaala.fi

Hyvinvointilautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Karppinen Hanna,pj                                 Ahokas Marja
Roivainen Jouko, vpj Vanninen-Vaattovaara Janne
Kesälahti Aune Keränen Meeri
Sumiloff Seija Galla Ritva
Meuronen Jarkko Kivirinta Arto
Väyrynen Pertti Salomaa Kai
Kymäläinen Paula Moilanen Helmi
   

Elinvoimalautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Virkkunen Reijo, pj Karhu Tapani
Hannukainen Esa, vpj Suorsa Jari
Koski-Tulppo Tiina Inkala Johanna
Keränen Meeri Leinonen Jenna
Kivirinta Arto Kuha Sauli
Malo Kaarina Ahokas Marja
Hiltunen Marko Kilpeläinen Auvo

Tarkastuslautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kemppainen Pentti, pj Aho Pentti
Mustonen Osmo, vpj Karppinen Tiia-Liisa
Koistinen Marja Galla Ritva
Härmä Toni Hirvi Simo
Hiltunen Maarit Hiltunen Tarja