Lautakunnat

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.
Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa ja tuoda esille kuntalaisnäkökulma palvelutuotantoa kehitettäessä.
 
Lautakuntarakenne vaihtelee kunnittain ja pakollisia lautakuntia ovat ainoastaan tarkastus- ja vaalilautakunnat. Vaalassa toimivat seuraavat lautakunnat:
  • Sivistyslautakunta
  • Ympäristölautakunta
  • Tarkastuslautakunta

Lautakunnan puheenjohtajaan tai vastaavaan viranhaltijaan voit ottaa yhteyttä kun sinulla on asiaa esimerkiksi päivähoitoon, kouluihin tai tiestön kuntoon liittyen.

Lautakuntien jäsenet 2013 - 2016:

Sivistyslautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Roivainen Jouko, pj                                  Jarno Järvitalo
Helmi Moilanen, vpj Pekka Huovinen
Pekka J. Lämsä Sauli Kuha
Sari Riekki Eeva Virkkunen
Jukka Salonen Janne Vanninen-Vaattovaara
Meeri Keränen Terttu Kuusela
Tiina Tuomisalo Tiina Kylmänen
   

Ympäristölautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Mustonen Osmo, pj Kylmänen Tiina
Seppänen Tero, vpj Kurvinen Petri
Leinonen Aino Karjalainen Vuokko
Heikkinen Laura Kesälahti Aune
Tervonen Timo Sumiloff Urho
Heikkinen Marita Kuha Sauli
Huovinen Juhani Pekka K. Lämsä

Tarkastuslautakunta

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Lämsä Pekka K., pj  Lämsä Ritva
Välinen Niina, vpj Välinen Pekka
Kalliokoski Ismo Rasinkangs Reijo
Huotari Mauri Moilanen Arvi
Salomaa Jorma Juka-Lämsä Marika