Vaalan kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin. Sen rooli kunnan hallinnossa on erittäin keskeinen. Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.             
 
 

Kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Myös kunnanhallituksen toimivallasta ja sen jäsenten valinnasta on säädetty kuntalaissa. Vaalan kunnanhallituksessa 7 jäsentä, toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto ja tarvittaessa asiaa valmistelleet viranhaltijat. Kunnanhallitus ratkaisee asiat pääsääntöisesti kunnanjohtajan esittelystä.

Vaalan kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Esa Karjalainen, 1. varapuheenjohtajana Tapio Huotari ja 2. varapuheenjohtajana Kalle Moilanen.

Luottamushenkilöiden sähköpostiosoite:  etunimi.sukunimi@vaala.fi

Kunnanhallitus 2019- 2021

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Karjalainen Esa , pj                            Koski-Tulppo Tiina
Huotari Tapio, 1.vpj Salomaa Kai
Moilanen Kalle, 2.vpj Rovio Markus
Kylmänen Tiina Ahokas Marja
Paakkari Miia Leinonen Aino
Leinonen Jenna Kesälahti Aune
Tervonen Timo Virkkunen Reijo