Vaalan kunnanhallitus

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin. Sen rooli kunnan hallinnossa on erittäin keskeinen. Kuntalaissa (23 §) on säädetty, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.             
 
 

Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Myös kunnanhallituksen toimivallasta ja sen jäsenten valinnasta on säädetty kuntalaissa. Vaalan kunnanhallituksessa 9 jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto ja tarvittaessa asiaa valmistelleet viranhaltijat. Kunnanhallitus ratkaisee asiat pääsääntöisesti kunnanjohtajan esittelystä.

Vaalan kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Reijo Virkkunen, 1. varapuheen-johtajana Tiina Kylmänen ja 2. varapuheenjohtajana Kalle Moilanen.

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Virkkunen Reijo, pj                                  Roivainen Jouko
Moilanen Kalle , 1.vpj Hannukainen Esa
Kylmänen Tiina, 2.vpj Väyrynen Pertti
Karhu Tapani Tervonen Timo
Leinonen Jenna Keränen Meeri
Kesälahti Aune Leinonen Aino
Kuusela Terttu Leinonen Jenna
Leinonen Erkki

Seppänen Tero

Moilanen Helmi                

Suorsa Anitta