Liikelaitosten johtokunta

Vaalan kunnan vesihuoltolaitos toimii kunnan itsenäisenä liikelaitoksena liikelaitosten johtokunnan alaisuudessa. Kunnan vesilaitoksen toiminta alue on koko kunnan alue Neittävän, Veneheiton ja Pelson haja-asutusaluetta lukuunottamatta. Ko. alueilla toimivat yksityiset vesiosuuskunnat. Kunnan viemärilaitos toimii Vaalan keskustan, Säräisniemen keskustan ja Neittävän ja Pelson kylän keskustan ja Manamansalon Martinlahden alueilla.

Myös kaukolämpölaitos on liikelaitosten johtokunnan alainen.

Kunnan kaukolämpölaitokseen on liitetty kunnan kiinteistöjä, teollisuushalleja ja asunto-osakeyhtiöitä, noin 200 000 m³. 


Liikelaitosten johtokunta 2013 - 2016

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Karjalainen Esa, pj Kemppainen Pentti
Kilpeläinen Auvo, vpj Väyrynen Pertti
Leinonen Jenna Heikkinen Laura
Kurvinen Petri Järvitalo Jarno
Kesälahti Aune Karjalainen Vuokko