Päätöksentekoelimet

Kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä päättävät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat eli luottamustoimielimet sekä viranhaltijaorganisaatio. Kunnan toimielimiä ovat näiden lisäksi myös toimikunnat ja johtokunnat.

Toimikuntia Vaalassa on useita ja osa niistä on projektiluonteisa ja ne on nimitetty tiettyä tehtävää varten.