Vaalan kunnassa organisaatio jakautuu kolmeen eri palveluosastoon: 

-       hallintopalvelut

-       sivistyspalvelut

-       tekniset palvelut

Palveluosastojen johtajina toimivat:

-       hallintopalveluissa hallintojohtaja, varahenkilö kunnanjohtaja

-       sivistyspalveluissa koulukeskuksen rehtori, varahenkilö yhtenäiskoulun apulaisrehtori

-       teknisissä palveluissa tekninen johtaja, varahenkilö rakennustarkastaja