Päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on Vaalan kunnassa seuraava:

-       hallinto-osasto

-       sivistysosasto

-       tekninen osasto

Osaston johtajana toimii johtaja-nimikkeinen viranhaltija

-       hallinto-osastolla hallintojohtaja, varahenkilö kunnanjohtaja

-       sivistysosastolla sivistysjohtaja, varahenkilö lukion apulaisrehtori

-       teknisellä osastolla tekninen johtaja, varahenkilö liikelaitoksen johtaja