Henkilötietojen käsittely

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Kunta kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kunnan palveluista suurin osa perustuu kuitenkin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai kunnan julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä laaditaan  tietosuojaselosteet.

Lisätietoa Ari Niskanen 0400 855 924 ja Arja Aaltonen 0400 855 917.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa. 

Voit pyytää rekisteritietojen tarkastusta, tietojen oikaisua, täydentämistä ja/tai käytön rajoittamista. Lisäksi voit ilmoittaa mahdolliset tietoturvapoikkeamaepäilykset.
Pyynnöt ja ilmoitukset osoitteella: Vaalan kunta, kirjaamo, Vaalantie 14, 91700 VAALA.

Tarkastuspyyntölomake

Tietosuojaselosteet:

Asiahallintarekisteri

Etsivänuorisotyön asiakasrekisteri

Hankintarekisteri

Isännöintipalvelujen asiakasrekisteri

Kansalaisopiston asiakasrekisteri

Kirjanpito- ja laskutusrekisteri

Kirjaston asiakasrekisteri

Kotiseutuarkiston asiakasrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Nuorten työpajan asiakasrekisteri

Opiskeluhuoltorekisteri

Oppilas- ja opiskelijarekisteri

Rekrytointirekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

SurveyMonkey -kyselyrekisteri

Työllisyydenhoidon asiakasrekisteri

Vesihuollon asiakasrekisteri

Kaukolämmön asiakasrekisteri

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri