Luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä päättävät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat eli luottamustoimielimet sekä viranhaltijaorganisaatio. Kunnan toimielimiä ovat näiden lisäksi myös toimikunnat ja johtokunnat. Liikelaitosten johtokunta vastaa liikelaitosten taloudesta ja toiminnasta. Toimikuntia Vaalasssa on useita ja osa niistä on projektiluonteisia ja ne on nimitetty tiettyä tehtävää varten.