Organisaatio

Kunnan toiminnot jaetaan palveluosastoihin:

Palveluosastoja ovat

1.    Hallintopalvelut

2.    Sivistyspalvelut

3.    Tekniset palvelut

Kullakin päävastuualueella on toiminnallisia vastuualueita, joiden päätösvaltaa käyttää ko. lautakunta tai kunnanhallitus.