Organisaatio

Kunnan toiminnot jaetaan päävastuualueisiin, vastuualueisiin, tulosalueisiin sekä palveluyksikköihin.

Päävastuualueet ovat

1.    Hallintopalvelut

2.    Sivistyspalvelut

3.    Tekniset palvelut

Päävastuualueet ovat kunnanhallituksen alaisia.

Kullakin päävastuualueella on toiminnallisia vastuualueita, joiden päätösvaltaa käyttää ko. lautakunta tai kunnanhallitus.