Johtoryhmä

Vaalan kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmän toimenkuva

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä
  • lisää johtoryhmän jäsenten keskinäistä tukea ja toisilta oppimista
  • yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet

Johtoryhmän kokoonpano:

Kunnanjohtaja Tytti Määttä

Hallintojohtaja Ari Niskanen

Sivistysjohtaja Jarkko Niiranen

Tekninen johtaja Juho Ahola

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Karjalainen

sekä tarvittaessa Oulunkaaren kuntayhtymän, asuntotoimen edustaja tai muun alan edustaja.