Johtoryhmä

Vaalan kunnan johtoryhmä edustaa asiantuntijajohtajuutta luottamushenkilöpäätöksentekijöiden tukena. Sen tehtävänä ja tavoitteena on kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Johtoryhmän toimenkuva

  • toimii kunnanjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä
  • lisää johtoryhmän jäsenten tietoisuutta kunnan toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista
  • parantaa tiedonkulkua johtoryhmän jäsenten ja heidän johtamiensa toimialojen välillä
  • lisää johtoryhmän jäsenten keskinäistä tukea ja toisilta oppimista
  • yhdenmukaistaa keskeiset kunnan hallinnossa noudatettavat periaatteet

Johtoryhmän kokoonpano:

Kunnanjohtaja Tytti Määttä

Hallintojohtaja Juho Leppänen

Sivistysjohtaja Liisa Leinonen

Tekninen johtaja Juha Airaksinen

Liikelaitosten johtaja Kalle Kurtti

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Virkkunen

sekä tarvittaessa Oulunkaaren kuntayhtymän, asuntotoimen edustaja tai muun alan edustaja.