Henkilöstön yhteistoimintaryhmä (YTY)

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa tuli voimaan 1.9.2007. Sen piirissä ovat kaikki kunnat ja kuntayhtymät. Laki korvasi yleissopimuksen yhteistoiminnasta.
 
Yt-laki on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö, jonka edustajina toimivat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön edustaja. Jokaisessa kunnassa on lisäksi oltava yhteistoimintaelin.
 

Mitkä asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa? 

 
Yt-laissa on määritelty yhteistoiminnan vähimmäistaso.
 
Yhteistoimintamenettelyssä on ainakin käsiteltävä
  • asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä
  • taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvia irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaistamisia.
  • Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta.

Vaalan kunnan yhteistoiminta tapahtuu yty-ryhmässä. Ryhmän puheenjohtajana toimii vuodesta 2017 alkaen koulukeskuksen rehtori,sivistysjohtaja Jarkko Niiranen. Sihteerinä hallintosihteeri.

YTY-ryhmän asioiden valmistelusta vastaa hallintojohtaja.