Asiat valmistellaan avoimesti

Ennen asian lopullista ratkaisua se on yleensä ollut säädetyssä järjestyksessä valmisteltavana ja tarvittaessa lausunnoilla muilla viranomaisilla. Valmisteluvaiheessa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Esimerkiksi valtuuston päätettäväksi asia etenee tavallisesti viranhaltijavalmistelusta ja lautakuntakäsittelystä kunnanhallitukselle ja sen jälkeen valtuuston lopulliseen päätöksentekoon. Asian luonteesta riippuu, mikä taho lopullisen päätöksen tekee. Iso osa kunnan päätöksistä syntyykin ennen valtuustoa, sillä joissakin asioissa valtuusto on siirtänyt päätösvaltansa kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

Johtoryhmä ja henkilöstön yhteistoimintaryhmä ovat olennainen osa asioiden valmistelua Vaalassa.