Päätöksenteko ja vaikuttaminen

Vaalassa on avoin päätöksenteko- ja valmistelukulttuuri. Viestimme asioista ajoissa ja oikea-aikaisesti työntekijöille, kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille. Kuntaan on aina helppo tulla asioimaan ja kuntalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti. Aktivoimme kaiken ikäisiä asukkaita mukaan suunnitelmaan ja toteuttamaan kuntamme tulevaisuutta.

Päätöksenteko on julkista, ellei asiaa ole erikseen määrätty ei julkiseksi tai salaiseksi. Sinulla on siis oikeus nähdä päätöspöytäkirjat, jotka ovat nähtävissä kunnantalolla, kirjastossa ja näillä sivuilla.

Kokouksista valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouskutsu esitetään kunnan virallisissa ilmoituslehdissä sekä kuulutuksissa. Tervetuloa seuraamaan kokousta valtuustosaliin kunnantalolle! Kokousten esityslistat löydät myös sivuiltamme.

Asioiden viranomaiskäsittely

Asian viranomaiskäsittely alkaa vireille tulosta ja päättyy siihen, kun asia on lopullisesti ratkaistu ja pantu täytäntöön. Jos jokin asia toimitetaan väärälle viranomaiselle, on tämän siirrettävä asia oikealle toimivaltaiselle viranomaiselle.

(II osa, Hallintoasian vireille tulo ja asian käsittely viranomaisessa, 4 luku)