05.06.2018
Kuulutus Turkkiselän tuulipuiston osayleiskaavan vireilletulo ja OAS

KUULUTUS

VAALAN TURKKISELÄN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO JA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄ OLO

Vaalan kunnanhallitus on päättänyt 15.5.2018 § 141 Turkkiselän kaavoitushankkeen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena tuulivoimaosayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla. Kaavoituksen rinnalla on käynnistetty lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely).

Turkkiselän tuulipuiston osayleiskaavan OAS on nähtävillä 5.6.2018 – 5.7.2018. Vaalan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla osoitteessa www.vaala.fi. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään kirjallisena Vaalan kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vaala.fi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään työn kuluessa tarvittaessa ehdotusvaiheen julkiseen nähtävilläoloon asti.

Yleisötilaisuus

Turkkiselän tuulivoimahankkeen YVA:n ohjelmavaiheen ja kaavan aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidetään torstaina 14.6.2018 alkaen klo 17 Vaalan kunnantalon valtuustosalissa (Vaalantie 14, 91700 Vaala). Yleisötilaisuudessa esitellään myös Vaalan tuulivoiman yleiskaavan 2030 toinen kaavaehdotus.

Lisätietoja

Kaavaa laativa konsultti / Pöyry Finland Oy

Johtava konsultti (YKS-513) Miia Nurminen-Piirainen

puh. 050 576 3580, sähköposti: etunimi.sukunimi@poyry.com

Vaalan kunta

Vs. tekninen johtaja Kalle Kurtti

puh. 0400 855 954, sähköposti: etunimi.sukunimi@vaala.fi

Vaalan kunnanhallitus 5.6.2018

« Takaisin