20.04.2018
Manamansalon rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulutus

 

Kuulutus Manamansalon rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen nähtävilläolosta

Vaalan kunnanhallitus on päättänyt 20.3.2018 § 81 Manamansalon rantaosayleiskaavan muutoksen kaavaehdotuksen nähtävillä pitämisestä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 § sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 § mukaisesti.

Vaalassa on Oulujärven ympärillä rantaosayleiskaavoja, jotka on laadittu kolmessa osassa. Näistä ensimmäinen, Manamansalon rantayleiskaava, on valmistunut vuonna 1998. Muut kaavat ovat Jaalangan ja Kankarin rantaosayleiskaavat (vuodelta 2001) sekä Oulujärven länsirannan rantaosayleiskaava (vuodelta 2004). Rantaosayleiskaavat on tarkoitus päivittää yksi kerrallaan kolmessa vaiheessa erillisinä kaavamuutoksina.

Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään Manamansalon rantayleiskaava, joka on Oulujärven alueen yleiskaavoista vanhin. Nykyistä Manamansalon rantayleiskaavaa tarkistetaan mm. rakennusoikeuksien, tehtyjen poikkeamispäätösten ja käyttötarkoituksen muutosten osalta. Lisäksi vanha kaava sovitetaan nykyisiin kiinteistörajoihin ja korjataan vanhaan kaavaan jääneitä virheitä ja nykyaikaistetaan vanhentuneita kaavamerkintöjä. Uusia rantarakennuspaikkoja ei suunnitella, mutta rakennusoikeuksia nostetaan ja selvitetään pysyvän asutuksen ohjaustarve ja sijoittuminen kaava-alueella. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 20.4.-21.5.2018 välisen ajan Vaalan kunnantoimistolla. Kaavaehdotus on nähtävillä myös Vaalan kunnan internetsivuilla www.vaala.fi. Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus pyydetään lähettämään kirjallisena kaavan nähtävilläoloaikana Vaalan kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vaala.fi.

Lisätietoja:

Vaalan kunnasta vs. tekniseltä johtajalta Kalle Kurtilta (puh. 0400 855 954, kalle.kurtti@vaala.fi) ja Sweco Ympäristö Oy:stä suunnittelija Johanna Lehdolta (puh. 040 5133 065, sähköposti johanna.lehto@sweco.fi).

20.4.2017   VAALAN KUNNANHALLITUS

« Takaisin