20.01.2018
Kuulutus/ Vaalankurkun asemakaava

KUULUTUS

Vaalan Kunnanhallitus päätti 12.12.2017 § 283 Vaalankurkun asemakaavan nähtäville panosta laatimisvaiheen kuulemista varten. Osayleiskaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet kuva­taan kaavaselostuksessa, joka asetetaan nähtäville yhdessä asemakaavaluonnoksen kanssa. (MRL 62§ ja MRA 30§.)

Samanaikaisesti pyydetään nähtävillä oloaikana lausunnot eri viranomaistahoilta.

Asiakirjat ovat nähtävillä Vaalan kunnanvirastossa ajalla 12.1.2018-2.2.2018 osoitteessa Vaalantie 14 ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.Vaala.fi.

Osallisten, naapurimaanomistajien ja -haltijoiden kirjalliset mielipiteet sekä viranomaisten kirjalliset lausunnot pyydetään postittamaan tai toimittamaan viimeistään 2.2.2018 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@vaala.fi tai postitse osoitteeseen:

Vaalan kunnanhallitus, Vaalantie 14, 91700 Vaala

Lisätietoja antavat:

Vaalan kunta,  tekninen johtaja Juho Ahola

Vaalantie 14, 91700 Vaala

puh. 0400 855 951, juho.ahola@vaala.fi

Sweco Ympäristö Oy

Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu, www.sweco.fi

Riitta Yrjänheikki, Kaavoituskonsultti

puh. 040 7256 672, riitta.yrjanheikki@sweco.fi

Vaalassa 12.12.2017         VAALAN KUNNANHALLITUS

« Takaisin