06.11.2017
Ilmoitus Terrafame Oy:n lupahakemuksesta

ILMOITUS 

 

TERRAFAME OY:N HAKEMUS YDINENERGIALAIN MUKAISTA KAIVOS- JA RIKASTUSTOIMINTAA KOSKEVAN LUVAN MYÖNTÄMISEKSI

Ydinenergialain 13 §:n ja ydinenergia-asetuksen 29 §:n nojalla työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että Terrafame Oy on jättänyt 31.10.2017 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaista kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan lupahakemuksen

(asianumero TEM/1879/08.05.01/2017). Terrafamen Sotkamon kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin alueella. Kaivoksen yhteyteen on jo aiemmin rakennettu uraaninerotuslaitos, joka sijaitsee Sotkamon kunnan alueella. Tämä hakemus koskee uraaninerotuslaitoksen rakentamista loppuun sekä sen käyttöönottoa ja käyttöä.

Hanke käsittää Sotkamon kaivoksesta muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton ja hyödyntämisen. Uraani on tarkoitus tuottaa yellow cake –asteelle (uraanioksidi) ja arvioitu tuotantomäärä on 150-250 tonnia uraania vuodessa.

Mikäli hanke toteutetaan, Terrafame Oy:n tavoitteena on uraanin talteenoton aloittaminen Sotkamon kaivoksen malmista vuoden 2019 aikana. 

Lupahakemuksen nähtävilläolo

Jäljennös hakemuksesta liitteineen on nähtävillä virka-aikana 6.11.2017–31.1.2018seuraavissa kunnanvirastoissa:

Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1, 88699 Sotkamo

Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Kuhmon kaupungintalo, Kainuuntie 82, 88900 Kuhmo

Paltamon kunnanvirasto, Vaarakyläntie 7, 88300 Paltamo

Ristijärven kunnanvirasto, Aholantie 19, 88400 Ristijärvi

Valtimon kunnanvirasto, Kunnantie 1, 75700 Valtimo

Rautavaaran kunnanvirasto, Koulutie 1, 73901 Rautavaara

Sonkajärven kunnanvirasto, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi

Nurmeksen kaupungintalo, Karjalankatu 1, 75501 Nurmes

Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala

Pyhännän kunta, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92620 Pulkkila

Vieremän kunta, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä

Lisäksi hakemus ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla osoitteessa www.tem.fi

Ydinenergialain 13 §:n edellyttämä julkinen kuulemistilaisuus järjestetään Sotkamossa tiistaina 7.11.2017 kello 18 (Vuokatin urheiluopiston auditorio Iso-Pölly).

Hankkeesta tiedottamiseksi Terrafame Oy on laatinut ydinenergialain 13 §:n edellyttämän, hanketta esittelevän yleispiirteisen selvityksen, jonka asianmukaisuuden ministeriö on tarkastanut. Selvitystä on yleisesti saatavilla 6.11.2017 alkaen Terrafame Oy:n toimipisteestä Sotkamossa. Selvitys jaetaan Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan kotitalouksiin. Yleispiirteinen selvitys on nähtävissä myös ministeriön internet-sivuilla osoitteessa www.tem.fi

Lisätietoja 

Lisätietoja hankkeesta antaa antavat Terrafame Oy:stä kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, puh. 020 713 0800, Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, internet-osoite www.terrafame.fi

Lisätietoja hakemuksen käsittelystä ja hankkeesta antavat työ- ja elinkeinoministeriössä yli-insinööri Jorma Aurela, puh. 050 592 2109 ja teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo,

puh. 050 5675451. Lupahakemus liitteineen, hankkeen YVA-selostus sekä yhteysviranomaisen lausunto YVA–selostuksesta, hakemuksesta annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet ovat nähtävänä myös osoitteessa www.tem.fi

Mielipiteiden esittäminen

Hakemuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon tai ministeriön viralliseen sähköpostiosoitteeseen (kuuleminen@tem.fi) viimeistään 31.1.2018

Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittamaan asianumeroon TEM/1879/08.05.01/2017 ja esittämään henkilön tai yhteisön nimi- ja osoitetiedot.

Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4, Helsinki

Postiosoite: PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Sähköpostiosoite: kuuleminen@tem.fi

 

Helsingissä 6. päivänä marraskuuta 2017

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

« Takaisin